Skip to main content

Cykl życia klienta

Cykl życia klienta opisuje różne fazy relacji klienta z firmą. Termin ten wywodzi się z Customer Relationship Management (CRM), alternatywne terminy to cykl lojalności klienta i cykl życia klienta.

Jakie cele definiuje Customer Life Cycle Management?

Celem marketingu jest trwałe związanie klienta z firmą. Poza zakupem produktu lub usługi, klient powinien wykazać się lojalnością wobec firmy. W grę wchodzą również rekomendacje klientów. Daje to dalsze możliwości w marketingu, aby zmaksymalizować potencjał sprzedażowy klienta.

Jakie są zalety Zarządzania Cyklem Życia Klienta?

  • Trwała lojalność wobec firmy, nawet po dokonaniu zakupu
  • Lojalność, klient staje się orędownikiem marki
  • Upselling, tworzenie ekskluzywnych ofert
  • Krzywa uczenia się w firmie, poprawa interakcji z klientem.

Jakie fazy przechodzi Customer Life Cycle Management?

Cykl życia klienta w firmie zaczyna się od pierwszego kontaktu. Raz zdobyta lojalność klienta powinna być utrzymywana na stałe.

  • Zainteresowanie klienta, np. poprzez pierwszy kontakt(świadomość)
  • Rozważanie zakupu produktu lub usługi(Consideration)
  • Dalszy kontakt z firmą, np. naprawa, obsługa klienta(Własność)
  • Odnowiony zakup, np. ulepszony produkt, nowe funkcje (ponowne rozpatrzenie)

W każdej fazie definiowania cyklu życia klienta, klient powinien być obsługiwany za pomocą odpowiedniego medium i optymalnie dopasowanych komunikatów, aby zapewnić mu trwałą lojalność.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści