Skip to main content

Cache Validator

Różne zasoby strony internetowej, takie jak obrazy lub CSSpliki mogą być tymczasowo przechowywane w witrynie Cache przeglądarki, aby przyspieszyć wyszukiwanie stron internetowych. WalidatorCache służy do sprawdzania, czy zapisane informacje są nadal aktualne.

Co to jest walidator Cache?

Walidator Cache jest nagłówkiem HTTP, który jest używany do sprawdzenia, czy zasoby przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki są nadal ważne. Ta kontrola jest wykonywana, gdy strona jest pobierana. W tym celu walidator może być wstawiony i zdefiniowany w nagłówku żądania lub odpowiedzi HTTP.

Pozytywny efekt

Walidacja treści Cache jest istotna dla znacznego skrócenia czasu ładowania strony. Jeśli zasoby są aktualne, nie muszą być pobierane z serwera, a mogą być udostępniane znacznie szybciej z Cache.

Rodzaje nagłówków

Do walidacji Cache dostępne są cztery różne nagłówki. Nagłówki „last-modified” i „ETag” są używane do określenia, czy plik przechowywany w przeglądarceCache zmienił się od czasu ostatniej wizyty na stronie. Nagłówek last-modified jest wysyłany domyślnie i automatycznie przez serwery, więc ten walidator nie musi być specjalnie dołączany do dokumentu HTML. Dwa inne nagłówki – „cache-control” i „expires” – służą do określenia, jak długo dany zasób powinien być przechowywany w Cache, zanim zostanie zastąpiony nową wersją, która jest następnie pobierana z serwera.

Istotny dla Ciebie może być również Last-modified – część nagłówka http. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Do artykułu

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści