Skip to main content

Case Sensitivity

W branży ITCase Sensitivity oznacza, że elementy tekstowe wymagają poprawnego wpisania wielkich lub małych liter. Może to być na przykład pole wejściowe, zapytanie o hasło lub kod programistyczny.

Jakie jest znaczenie adresu Case Sensitivity dla URLS?

Podczas gdy nazwy domen są zazwyczaj niewrażliwe, zależy to od serwera, czy reszta adresu URL jest również niewrażliwa. Serwery pracujące pod kontrolą systemu Linux lub Unix W przypadku serwerów Windows wielkość liter ma znaczenie, podczas gdy w serwerach Windows nie ma.

Czy w wyszukiwarkach rozróżniana jest wielkość liter?

Większość wyszukiwarek nie rozróżnia wielkich i małych liter i dlatego wielkośćliter ma znaczenie.

W jakich językach programowania ważne jest Case Sensitivity?

W większości języków programowania, wielkie i małe litery muszą być dokładnie przestrzegane, w przeciwnym razie wiele poleceń nie będzie działać lub będzie miało inne znaczenie.

Języki programowania, w których wielkość liter jest rozróżniana: np. JavaC, C++, Python, JavaScript,
Języki programowanianiewrażliwe na wielkość liter: np. Pascal, Basic, Fortran, SQL, Lisp.

Wskazówka

Nieudane logowanie może być również spowodowane kluczem capslock!

Jeśli przed zalogowaniem przypadkowo naciśniesz klawisz Caps Lock, wielkie i małe litery w danych logowania nie są już poprawne. W przypadku nieudanych prób logowania zawsze należy sprawdzić, czy przyczyną nie jest klawisz Caps Lock.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści