Skip to main content

CATI – Computer Assisted Telephone Interview

Co to jest CATI – Wywiad Telefoniczny Wspomagany Komputerowo?

A CATI – Computer Assisted Telephone Interview jest techniką wywiadu telefonicznego, w której ankieter postępuje zgodnie ze skryptem dostarczonym przez aplikację. Jest to ustrukturyzowany system zbierania mikrodanych przez telefon, który przyspiesza zbieranie i przetwarzanie danych oraz pozwala ankieterowi edukować respondentów na temat znaczenia terminowego i dokładnego zbierania danych. Oprogramowanie jest w stanie dostosować przebieg kwestionariusza w oparciu o udzielone odpowiedzi, jak również znane już informacje o respondencie. Znajduje zastosowanie w usługach B2B i sprzedaży korporacyjnej.

Jak działa CATI?

Poniżej przedstawiamy sposoby, w jaki można przeprowadzić CATI:

  • Respondenci otrzymują przez telefon skomputeryzowany kwestionariusz.
  • Osoba przeprowadzająca wywiad siedzi przed ekranem komputera.
  • Po nawiązaniu kontaktu ankieter odczytuje zadawane pytania na ekranie komputera i zapisuje odpowiedzi respondenta bezpośrednio w komputerze.
  • Program personalizuje pytania i sprawdza, czy odpowiedzi nie są logicznie niepoprawne.
  • Oprogramowanie ma wbudowaną logikę pomijania, która pomija pytania, które nie mają zastosowania lub w razie potrzeby prosi o więcej szczegółów.
  • Automatyczne dialery są zazwyczaj używane w celu skrócenia czasu oczekiwania na ankietera i nagrywania wywiadu ze względu na zapewnienie jakości.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści