Skip to main content

Cloud-Komputeryzacja

Co oznacza Cloud Computing?

Kiedy kilka komputerów PC jest połączonych w jeden komputer lub chmurę danych, mówimy o [strong]Cloud computing[/strong]. Zasadniczo serwery, urządzenia pamięci masowej, bazy danych i Appnie są już dostępne na miejscu. Dostęp odbywa się poprzez interfejsy i protokoły. Strona Cloud może składać się z jednego lub kilku centrów danych. Duże firmy korzystają z usług kilku dostawców Cloud jednocześnie. Niezbędnym warunkiem skutecznego korzystania z Cloud computing są szybkie łącza szerokopasmowe.

Powstały trzy główne modele usług:

SaaS: oprogramowanie jako usługa

Tutaj użytkownicy i firmy otrzymują oprogramowanie i App z „chmury”. W żargonie technicznym dostęp do wymaganego wyboru programów nazywany jest oprogramowaniem na żądanie. Beneficjent nie musi znać dokładnej trasy przesyłania danych przez Internet na stronę Cloud i z powrotem. Jednak firmy uczestniczące w programie chętnie ograniczają lokalizację geograficzną centrum danych przynajmniej do określonego regionu.

PaaS: Platforma jako usługa

W przeciwieństwie do SaaS, PaaS umożliwia użytkownikom dostęp do głębszej wirtualnej warstwy Cloud. Oprócz korzystania z predefiniowanych upodobań App, programy mogą być również opracowywane, testowane i uruchamiane w bezpiecznym środowisku oprogramowania na stronie Cloud.

IaaS: infrastruktura jako usługa

IaaS oferuje pełny dostęp do subskrybowanego obszaru Cloud. Abonent może i musi sam zainstalować i skonfigurować swoje oprogramowanie. Dzięki dostępowi do serwerów może on wykorzystywać zasoby sprzętowe według własnych pomysłów. Ten rodzaj Cloud computing wiąże się z największą liczbą autoryzacji i wymaga wysokiego stopnia samoodpowiedzialności.

Więcej o Cloud Computing można przeczytać tutaj:
https://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści