Skip to main content

Cloud

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cloud to termin z dziedziny nowoczesnej infrastruktury IT. Jest to model przechowywania danych komputerowych (Cloud Storage) lub aplikacji (Cloud Computing), w którym pliki i programy są przechowywane w pamięci masowej i systemie komputerowym odległym od lokalizacji aplikacji. Jest on używany przez połączenie sieciowe.

Cloud Hosting

Fizyczna pamięć masowa może obejmować wiele serwerów (czasami w różnych lokalizacjach), dostawcą jest tzw. firma hostingowa. Do największych dostawców należą Microsoft, Amazon, Salesforce, SAP i IBM.

Te firmy hostingowe są odpowiedzialne za zapewnienie , że dane i programy znajdujące się w ich systemach są dostępne, osiągalne i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem dla przedsiębiorstw i użytkowników ogólnych. Osoby prywatne i organizacje wynajmują od dostawców pojemność pamięci masowej i dostęp do aplikacji.

Zalety

  • Firmy muszą płacić tylko za pamięć masową, z której średnio korzystają.
  • Badania wykazały, że zużycie energii może zostać zmniejszone nawet o 70%.
  • Dostępność i bezpieczeństwo danych są zapewnione przez dostawcę i zazwyczaj zarządzane zgodnie z najwyższymi standardami, ponieważ od tego zależy model biznesowy hostingu.
  • Firmy mają dostęp do szerokiej gamy stale utrzymywanych aplikacji na zasadzie wynajmu na zasadzie per-use poprzez Cloud computing, zamiast konieczności zakupu i utrzymywania aplikacji we własnym zakresie.

Wady

  • Firma hostingowa dysponuje większą liczbą pracowników, którzy zajmują się przechowywaniem danych wielu firm i dlatego ma dostęp do tych danych, niż miałoby to miejsce w przypadku wewnętrznego działu IT.
  • Firmy hostingowe mogą zniknąć lub zrestrukturyzować się w sposób, który jest szkodliwy dla istniejących klientów.
  • W przypadku dostępu do usług Cloud szybkość transmisji danych (szerokość pasma) odgrywa bardziej kluczową rolę niż w przypadku rozwiązań lokalnych.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści