Skip to main content

CMD-Befehle

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Co to jest CMD-Befehle?

Strona CMD-Befehle została po raz pierwszy użyta w systemie operacyjnym 86-DOS. Microsoft kupił 86-DOS na początku lat 80-tych i rozwinął go w MS-DOS. System ten cieszył się ogromną popularnością wśród ekspertów i położył podwaliny pod późniejszy sukces Microsoftu. Strona CMD-Befehle w MS-DOS była umieszczona w powłoce z czarnym tłem i białymi napisami. Od tego czasu konsola ta jest częścią wszystkich komputerów kompatybilnych z DOS-em oraz linii Windows NT.

Istnieją trzy sposoby na wywołanie powłoki CMD:

  • Kliknij na Menu Start systemu Windows, System Windows, Wiersz poleceń.
  • Klawisz Windows + R, wpisz CMD, ENTER
  • Kliknij dwukrotnie na cmd.exe w ścieżce %windir%system32

W otwartym w ten sposób oknie CMD można następnie określić za pomocą klawiatury bezpośrednie polecenia wiersza poleceń DOS i pliki do przetwarzania w tle. Sterowanie graficzne nie jest dostępne. W ostatnich latach zestaw poleceń był stale rozszerzany. Możliwości nie do końca sięgają powłoki systemów opartych na UNIX-ie. Aby wypełnić tę lukę, firma Microsoft zintegrowała dodatkowe strony CMD-Befehle z rozszerzenia Resource Kit Tools we wszystkich nowych wersjach systemu Windows. Na przykład polecenie pipe, często używane w środowisku Linux i w PowerShell, jest teraz dostępne również za pomocą znaku |. Przy pomocy tego polecenia, wartość zwracana przez polecenie może być przetwarzana dalej w tym samym wierszu.

CMD przykładowe komendy:

  • DISKCOPY /? (wyświetla wszystkie możliwe parametry dla polecenia Diskcopy)
  • DIR /P (wyświetla zawartość bieżącej ścieżki i zatrzymuje się, gdy strona jest pełna)

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści