Skip to main content

Cost Per Mille (CPM)

Co to jest Cost per Mille (CPM)?

Cost PerMille, zwany również Cost Per Thousand, jest terminem marketingowym używanym w odniesieniu do ceny 1.000 wyświetleń reklamy na stronie internetowej. Jeśli wydawca strony internetowej pobiera 2,00 euro CPM, reklamodawca musi zapłacić 2,00 euro za każde 1.000 wyświetleń jego reklamy. Litera „M” w CPM oznacza słowo „Mille”, po łacinie „tysiące”.

Dla mediów bez możliwości policzenia wyświetleń, CPM odzwierciedla koszt za 1000 szacowanych wyświetleń reklamy. Ta tradycyjna forma pomiaru kosztów reklamy może być również stosowana w połączeniu z modelami opartymi na wydajności.

Znaczenie

  • Porównanie: Metryka CPM ma na celu porównanie kosztów kampanii reklamowych w różnych mediach i pomiędzy nimi. Typowa kampania reklamowa może próbować dotrzeć do potencjalnych konsumentów w wielu miejscach i mediach. Metryka CPM pozwala marketerom na porównywanie kosztów
  • pomiędzy tymi mediami zarówno w fazie planowania, jak i podczas przeglądu poprzednich kampanii.

  • Szacowanie sukcesu Wskaźnik Cost Per Mille (CPM) obliczany jest poprzez podzielenie kosztu kampanii reklamowej przez liczbę wyświetleń dostarczonych przez każdą część kampanii. CPM jest więc ceną kampanii medialnej w stosunku do jej sukcesu w generowaniu wyświetleń.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści