Skip to main content

Cost per Sale (CPS)

Cost per Sale (CPS) lub cost per order to model naliczania prowizji od zakupów online. Za pomocą modelu stosowanego w marketingu internetowym można obliczyć wszystkie koszty ponoszone w trakcie realizacji zamówienia lub generowania leadów. Obejmuje to koszty różnych działań reklamowych, takich jak wykupienie abonamentu lub koszty wysyłki produktu. Model CPS jest wykorzystywany przez reklamodawców do określania skuteczności działań marketingowych. Aby określić wartość Cost per Sale (CPS), całkowite koszty kampanii są dzielone przez liczbę wszystkich odpowiedzi.

Jakie są obszary zastosowań modelu Cost per Sale (CPS)?

  • Marketing afiliacyjny
  • Reklama internetowa

Marketing afiliacyjny:

Strona Marketing afiliacyjny to biznes oparty na prowizji w Internecie. Operatorzy strony internetowej ( Shop) mogą korzystać z programu partnerskiego, takiego jak affilinet lub tradedoubler, aby wybrać odpowiednie tematycznie strony internetowe, na których chcą umieścić swoje reklamy. Jeśli użytkownik kliknie na reklamę i dokona zakupu, operator strony otrzymuje prowizję.

Reklama internetowa:

Reklama internetowa może mieć formę reklamy, filmu lub reklamy na portalach społecznościowych. Reklama za pośrednictwem Internetu może być ukierunkowane i jest zazwyczaj mierzalne.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści