Skip to main content

Cross-Cultural User Concepts

Co to jest Cross-Cultural User Concepts?

Koncepcja użytkownika międzykulturowego odnosi się do podejścia, które uwzględnia różne środowiska kulturowe potencjalnych klientów. Takie międzykulturowe koncepcje odgrywają coraz większą rolę w wielu dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem, w tym w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, w obliczu postępującej globalizacji. Cross-Cultural User Concepts koncentrują się na komercyjnych i prywatnych klientach końcowych z innych kultur. Temat ten zyskuje również na znaczeniu w transgranicznym marketingu internetowym.

Jakie są wyzwania związane z e-commerce?

Zależy to od rynków docelowych, na których firmy chcą realizować sprzedaż. W ramach UE występują jedynie niewielkie różnice kulturowe, ale sytuacja wygląda inaczej w porównaniu z rynkami takimi jak kraje azjatyckie czy państwa Bliskiego Wschodu. Firmy powinny dokładnie przeanalizować, gdzie występują różnice w porównaniu z rynkiem macierzystym. Po pierwsze, dotyczy to formy ofert i usług. Po drugie, na stronie Cross-Cultural User Concepts interesujące są konieczne zmiany w rodzaju marketingu. Następujące aspekty zasługują na wymienienie jako przykłady:

  • Tabu w społeczeństwie, takie jak przedstawianie nagich ludzi
  • różne znaczenia kolorów i symboli
  • prawidłowe tłumaczenie w celu uniknięcia nieporozumień
  • stosowanie produktów na różne sposoby, w razie potrzeby
  • różne wartości na takie tematy jak luksus, ochrona środowiska, religia i wiele innych.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści