Skip to main content

Cross-Domain-Tracking

Co oznacza Cross-Domain-Tracking?

Cross Domain Tracking jest funkcją Google Analytics , która pozwala na śledzenie odwiedzającego jako ciągłej sesji na dwóch lub więcej stronach internetowych. Za pomocą tej funkcji można śledzić odwiedzającego na stronie www.beispielseite-a.de i na stronie www.beispielseite-b.de w tej samej właściwości internetowejGoogle Analytics . Śledzenie nie jest możliwe dla stron internetowych, które nie znajdują się w tej samej nieruchomości.

Jak działa Cross-Domain-Tracking?

Do śledzenia domen krzyżowych, Google Analytics używa Cookie z nazwą _ga. Ten jeden Cookie jest używany na przykład dla www.beispielseite.de, apps.beispielseite.de, blog.beispielseite.de i innych subdomen. Ta _ga-Cookie przechowuje informacje o odwiedzającym i ma następujące atrybuty:

domyślnie „_ga
domena, pod którą założono stronę Cookie
droga Cookie
czas, po którym wygasa Cookie.
Ten Cookie jest tak zwanym first-partyCookie, którego informacje nie mogą być udostępniane dla innych domen. Jednak w przypadku śledzenia między domenami, Google Analytics może zostać poinstruowany, aby połączyć informacje z Cookiez przykład-a.de i przykład-b.de poprzez dołączenie ich do adresów URL. Google Analytics rozpoznaje te dodane parametry i zapewnia, że te wartości są przyjęte i odwiedzający stronę są śledzeni w wielu domenach.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści