Skip to main content

Demarketing

Demarketing odnosi się do celowego zakończenia lub świadomego nieangażowania się w relację z klientem. Demarketing jest praktykowany np. w kontekście marketingu grup docelowych i marketingu zorientowanego na wartość klienta. Alternatywne terminy to marketing redukcyjny, wykluczenie klienta i zarządzanie wyjściem.

Przyczyny demarketingu

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″] Do wykluczenia klientów mogą prowadzić zarówno przyczyny związane z klientami, jak i z firmą.

  • nowa strategiczna orientacja przedsiębiorstwa
  • negatywne wartości dla klienta
  • wyobcowanie grupy docelowej
  • promowanie szczególnie ekskluzywnych towarów i usług
[/su_list]

Jakie możliwości daje demarketing?

Firma stara się zwiększyć swoją rentowność poprzez wykluczenie nierentownych klientów. Ponadto, poprzez zakończenie relacji z klientem po stronie dostawcy, można podjąć próbę zapewnienia większej satysfakcji i bezpieczeństwa istniejącej bazie klientów. Przykładem udanego marketingu redukcyjnego jest wykluczenie agresywnych pasażerów linii lotniczych lub kibiców piłkarskich.

Czy istnieje ryzyko?

Istnieje duże ryzyko, że raz zrażonego klienta nie uda się ponownie pozyskać dla firmy. Wykluczenie klienta może również prowadzić do negatywnego przekazu ustnego i odciągnąć innych potencjalnych klientów. Odrzuceni klienci mogą zwrócić się do konkurencji, gdzie można znaleźć dodatkowy potencjał sprzedaży. Nawet jeśli analiza wartości klienta nie wydaje się być opłacalna, nie można wykluczyć, że klient przyczyni się do sukcesu firmy poprzez pozytywne słowo z ust lub że w przyszłości rozwinie większy potencjał nabywczy.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści