Skip to main content

DIN EN ISO 9241

DIN EN ISO 9241 jest normą opisującą interakcję pomiędzy ludźmi a komputerami. Początkowo była pomyślana jako norma europejska (świadczy o tym skrót EN) i została przyjęta właśnie przez Niemcy, gdzie nosi tytuł “Ergonomia interakcji człowiek-system”.

Struktura standardowego oznaczenia

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″] Nazwa normy składa się z różnych elementów:

  • DIN: Niemiecka Norma Przemysłowa
  • PL: Normy europejskie
  • ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
  • 9241: Numer normy w celu dokładnej identyfikacji
[/su_list]

Zawartość normy DIN EN ISO 9241

Norma dotyczy wymagań ergonomicznych, jakie powinna spełniać praca przy ekranie komputera w biurze. Jej celem jest zapewnienie, że zdrowa praca jest włączona w codzienne życie zawodowe w sposób zrównoważony. Koncentruje się również na łatwości obsługi, jaką komputer powinien oferować swoim użytkownikom. Jednym z przykładów jest projekt miejsca pracy. Powinno ono umożliwiać przyjęcie postawy, w której pracownik nie odczuwa bólu pleców, np. nawet przy dłuższej pracy.

Kilka części w jednej normie

Norma składa się z wielu części, które były wielokrotnie modyfikowane. Obejmują one takie aspekty, jak wspomniany wcześniej projekt miejsca pracy, ale także wymagania dotyczące klawiatur i innych urządzeń wejściowych oraz wymagania dotyczące środowiska pracy.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści