Skip to main content

Doświadczenie marki

Doświadczenie marki opisuje całość elementów, które składają się na postrzeganie marki przez konsumentów.

Percepcja ta jest opisywana jako skumulowany wpływ wielu punktów styku w trakcie interakcji klienta z marką.

Czym jest Brand Experience?

Budowanie Brand Experience polega na,

 • aby odróżnić się od konkurencji,
 • oferują zindywidualizowane produkty,
 • dostarczać spójne komunikaty reklamowe,
 • wywiązywać się z obietnic,
 • zapewnić dobrą obsługę..,
 • być dostępne za pośrednictwem wielu kanałów.

Zarządzanie doświadczeniami klientów

Customer Experience Management (CEM lub CXM) obejmuje procesy, dzięki którym firmy projektują wszystkie interakcje z klientem w trakcie trwania ich relacji. U jej podstaw leży strategia dostosowania się do potrzeb poszczególnych klientów. Satysfakcja ma się przerodzić w lojalność, aż klient sam stanie się adoratorem marki.

Kontrolowane punkty kontaktowe z Brand Experience

 • Projektowanie opakowań dla marki
 • Reklama
 • Artykuły prasowe
 • Sponsoring
 • Storytelling i dodawanie wartości poprzez użyteczne informacje w kanałach social media

Niekontrolowane punkty kontaktowe

 • Słowo z ust
 • Portale ratingowe
 • Komentarze w mediach społecznościowych

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści