Skip to main content

Dynamiczne wstawianie słów kluczowych (DKI)

Reklama w Internecie jest tym bardziej interesująca dla internautów, im bardziej jest dopasowana do zapytania wyszukiwawczego. Dzięki Dynamicznemu Wstawianiu Słów Kluczowych (DKI), Google oferuje reklamodawcom sposób na automatyczne dopasowanie słów kluczowych w ich reklamach.

Co oznacza Dynamic Keyword Insertion (DKI)?

Dynamic Keyword Insertion (DKI) jest funkcją platformy reklamowej Google Ads i innych sieci reklamowych Google. Dzięki tej funkcji, wstępnie wybrane słowa kluczowe, które odpowiadają hasłom wyszukiwanym przez użytkownika w wyszukiwarce Google, są automatycznie wstawiane do tekstu reklamy Google Ads. Dynamic Keyword Insertion pozwala na lepsze dopasowanie reklam do zapytań wyszukiwania. Reklamy mogą w ten sposób wyglądać inaczej dla różnych użytkowników.

Jak działa DKI?

Aby słowa kluczowe zostały automatycznie wstawione do reklamy Google Ads, w odpowiednim miejscu w tekście reklamy musi zostać wstawiony placeholder, czyli krótki kod. Na przykład, jeśli producent śrub promuje swoją firmę za pomocą kampanii reklamowej i chce reklamować produkty w kategorii śruby maszynowe za pomocą grupy reklam, fragment kodu będzie brzmiał na przykład“Słowo kluczowe: Śruby maszynowe“. To słowo kluczowe jest następnie automatycznie wstawiane do reklamy, jeśli nie można wstawić hasła użytkownika, na przykład dlatego, że jest ono zbyt długie. Google pogrubia dynamicznie wstawiane słowa kluczowe, dzięki czemu reklama jest dodatkowo wyróżniona.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści