Skip to main content

Data Loss Prevention

Data Loss Prevention (DLP) jest terminem z dziedziny bezpieczeństwa informacji i odnosi się do środków ochronnych. Ochrona danych zajmuje się bezpieczeństwem danych. Chronione muszą być nie tylko dane i ich utrata, ale także ich

  • Poufność
  • Integralność i
  • Atrybutywność

Synonimicznymi terminami są Data Leak Prevention lub Data Leakage Prevention.

Co powoduje utratę danych?

Utrata danych odnosi się do wypływu danych z firmy, który powoduje szkody. Dane mogą zostać zniszczone (np. pożar, usunięcie) lub skradzione. Rozwiązania bezpieczeństwa IT są stosowane w celu zapobiegania utracie danych. Te narzędzia Data Loss Prevention zostały zaprojektowane w celu zabezpieczenia danych i ochrony przed nieuprawnionym dostępem. W celu zapewnienia pełnej ochrony i poufności danych wymagane są zazwyczaj szeroko zakrojone działania.

Czym są narzędzia Data Loss Prevention?

Produkty DLP mogą być oparte na oprogramowaniu lub sprzęcie. Rozwiązania programowe, na przykład, szyfrują dane lub chronią dostęp za pomocą hasła. Po stronie sprzętowej wykonuje się kopie zapasowe danych, aby zapewnić możliwość odzyskania danych po ich utracie w wyniku pożaru, zalania wodą itp. Należy również zabezpieczyć przetwarzanie danych.

Data Loss Prevention – Ochrona danych przy przetwarzaniu danych

Narzędzia DLP monitorują sposób postępowania z informacjami. Na przykład dokumentuje się, co zostało zrobione z określonymi danymi, rejestruje się informacje o użytkownikach, uwrażliwia się użytkowników za pomocą wyskakujących okienek lub blokuje się dostęp do danych.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści