Skip to main content

Debugging

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Co oznacza Debugging?

Kiedy programy i strony internetowe są testowane lub mają błędy, programiści uciekają się do funkcji Debugging. Dzisiejsze oprogramowanie jest często bardzo złożone i może składać się z tysięcy linii kodu. Ponadto, komponenty różnych języków programowania są mieszane ze sobą, aby osiągnąć jak najlepsze korzyści dla użytkownika końcowego.

Dobrym tego przykładem są dynamiczne strony internetowe:

Pojedyncza strona internetowa może składać się z elementów składowych HTML, CSS, JavaScript i innych. Jeśli strona internetowa jest wywoływana i zgłasza błąd, nie jest od razu oczywiste, w której linii kodu lub w którym komponencie twórca popełnił błąd. Dzięki narzędziom deweloperskim lub Debugging, linie kodu mogą być analizowane krok po kroku w celu znalezienia i wyeliminowania problemu. Błędy sieci i połączenia są wykrywane w ten sam sposób.

Profesjonalne tworzenie oprogramowania odbywa się zgodnie z modelami proceduralnymi, aby zapewnić jakość i stabilność produktu końcowego. Programy te przechodzą przez następujące etapy:

  • Rejestrowanie wymagań (tworzenie specyfikacji)
  • Rozwój oprogramowania w systemie testowym
  • Wdrożenie do systemu produkcyjnego
  • Testowanie i konserwacja

W przypadku trzech ostatnich etapów stosuje się stronę Debugging. Każdy współczesny program posiada do tego celu debugger, który może być otwarty w tym samym trybie lub w zewnętrznym oknie. Programista ustawia punkty przerwania w debugerze, aby zatrzymać program w określonych punktach i przeanalizować go. Na tych przystankach sprawdzane jest zachowanie pętli programu, polecenia lub zawartość zmiennych.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści