Skip to main content

DIN EN ISO 9241

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DIN EN ISO 9241 jest normą opisującą interakcję pomiędzy ludźmi a komputerami. Początkowo była pomyślana jako norma europejska (świadczy o tym skrót EN) i została przyjęta właśnie przez Niemcy, gdzie nosi tytuł „Ergonomia interakcji człowiek-system”.

Struktura standardowego oznaczenia

Nazwa normy składa się z różnych elementów:

  • DIN: Niemiecka Norma Przemysłowa
  • PL: Normy europejskie
  • ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
  • 9241: Numer normy dla dokładnej identyfikacji

Zawartość normy DIN EN ISO 9241

Norma dotyczy wymagań ergonomicznych, jakie powinna spełniać praca przy ekranie komputera w biurze. Jej celem jest zapewnienie, że zdrowa praca jest włączona w codzienne życie zawodowe w sposób zrównoważony. Koncentruje się również na łatwości obsługi, jaką komputer powinien oferować swoim użytkownikom. Jednym z przykładów jest projekt miejsca pracy. Powinna ona umożliwiać przyjęcie postawy, która nie powoduje np. bólu pleców, nawet przy dłuższej pracy.

Kilka części w jednej normie

Norma składa się z wielu części, które były wielokrotnie zmieniane. Obejmują one takie aspekty, jak wspomniany wcześniej projekt miejsca pracy, ale także wymagania dotyczące klawiatur i innych urządzeń wejściowych oraz wymagania dotyczące środowiska pracy.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści