Skip to main content

Double Opt-in

Jeśli operatorzy stron internetowych wysyłają e-maile bez zgody odbiorcy, naruszają ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Używając procedury double opt-in, są po bezpiecznej stronie.

Co to znaczy double opt-in?

Double opt-into termin określający dwuetapową procedurę rejestracji i potwierdzenia, która jest wymagana, na przykład, gdy użytkownik rejestruje się w celu otrzymywania newslettera. W Niemczech przed wysłaniem newslettera lub reklamy do osoby, która wpisała swój adres e-mail na listę dystrybucyjną, osoba ta musi wyrazić zgodę na otrzymywanie tych e-maili w ramach procedury double opt-in. W języku niemieckim opt-in oznacza „opowiedzieć się za czymś”. Oznacza to, że w tej procedurze właściciel emaila dwukrotnie decyduje się na otrzymywanie emaili.

Jak działa double opt-in?

Gdy osoba wpisze swój adres e-mail na listę dystrybucyjną newslettera, natychmiast otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie wpisu. E-mail zawiera zazwyczaj link do potwierdzenia, na który właściciel e-maila musi kliknąć. Ma to na celu potwierdzenie tożsamości właściciela adresu e-mail i uniemożliwienie wprowadzenia dowolnego adresu e-mail. Dopiero po takim potwierdzeniu przez właściciela e-maila można do niego wysyłać e-maile.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:
https://de.wikipedia.org/wiki/Opt-in


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści