Skip to main content

Dynamiczny DNS (DynDNS)

Dynamiczny DNS (DynDNS) lub DDS jest usługą, która przypisuje adresy IP do nazw domen internetowych. Jest to usługa, która pozwala na dostęp do komputera domowego z dowolnego miejsca na świecie.

DDNS służy podobnemu celowi jak internetowy system nazw domen (DNS), ponieważ dzięki DDNS każdy, kto hostuje serwer WWW lub FTP, może zaoferować publiczną nazwę potencjalnym użytkownikom.

W przeciwieństwie do DNS, który działa tylko ze statycznymi adresami IP, DDNS obsługuje również dynamiczne (zmieniające się) adresy IP przydzielane przez serwer DHCP. To sprawia, że DDNS jest dobrym wyborem dla sieci domowych, które zwykle otrzymują dynamiczne publiczne adresy IP od dostawcy usług internetowych.

Jak działa usługa dynamicznego DNS (DynDNS)?

Aby korzystać z DDNS, wystarczy zalogować się u dostawcy dynamicznego DNS i zainstalować jego oprogramowanie na komputerze hosta.
Na przykład, jeśli masz Oprogramowanie FTP aby przekształcić to urządzenie w serwer FTP, należy zainstalować na nim aplikację DDNS.
Oprogramowanie monitoruje dynamiczny adres IP pod kątem zmian. Kiedy adres się zmienia (co w końcu nastąpi z definicji), oprogramowanie kontaktuje się z usługą DDNS, aby zaktualizować konto użytkownika o nowy adres IP.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści