Skip to main content

E-Marketplace

Co to jest E-Marketplace? Termin E-Marketplace to angielski termin oznaczający rynek elektroniczny (EMP). Z punktu widzenia funkcjonalności, E-Marketplacesą instytucjami obsługiwanymi elektronicznie. Ich celem jest wymiana usług. Dlatego też E-Marketplaceto z reguły miejsca handlu lub rynki. Jednak miejsce handlu, gdzie spotykają się tylko partnerzy handlowi, którzy mają komputer i internet....

Early Adopters

Co to jest Early Adopters? Anglosaskie określenie Early Adopters opisuje ludzi, którzy chcą jak najwcześniej korzystać z innowacyjnych produktów. W luźnym tłumaczeniu oznacza to „pierwszych lub wczesnych adoptujących”. Dziś termin ten jest używany głównie w marketingu technologicznym. Firmy wykorzystują stronę Early Adopters jako „trendsetterów” do reklamowania np. nowego smartfona....

Early Majority

Co oznacza Early Majority? Termin Early Majority lub „wczesna większość” pochodzi z teorii dyfuzji Evertta Rogersa. Stwierdził on, że istnieje pięć grup w obrębie populacji, które przyjmują innowacje w różnym tempie. Wczesna większość odgrywa rolę „pierwszej wielkiej fali nabywców”. Pięć grup i ich udział w populacji to: Innowatorzy –...

Earned Media

Co to jest Earned Media? Termin Earned Media – „earned media” – odnosi się do tych publikowanych treści medialnych o firmie, na które zapracowała ona poprzez jakość swoich produktów, usług & Co. W praktyce oznacza to wszystkie niezależne rekomendacje, opinie klientów, wpisy na blogach i artykuły w prasie, zarówno...

EasyPage

Co oznacza easyPage? easyPage jest zestawem do budowy strony głównej założonego w 2006 roku goneo Internet GmbH. Z oferty można korzystać w całości przez przeglądarkę i nie wymaga ona instalacji na komputerze. Użytkownicy muszą uiścić opłatę instalacyjną oraz opłatę miesięczną. Ponadto należy opłacić stronę Webspace. W cenę wliczona jest...

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)

Opis EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) jest 8-bitowym kodowaniem znaków używanym głównie w systemach operacyjnych IBM Mainframe- i IBM midrange computer. Wywodzi się on z kodu stosowanego w kartach perforowanych do reprezentowania odpowiadającego mu 6-bitowego kodu dziesiętnego kodowanego binarnie, stosowanego w większości urządzeń peryferyjnych komputera IBM w...

ECC-RAM

Co oznacza ECC-RAM? ECC-RAM to wysokiej jakości pamięć z wbudowaną korekcją błędów. Jest on często stosowany w serwerach i wysokowydajnych stacjach roboczych. Nazwa składa się z dwóch skrótów. ECC to skrót od Error Correcting Code, RAM od Random Access Memory. Pamięć jest w stanie rozpoznać i skorygować tzw. bit...

Ecotainment

Co oznacza Ecotainment? Ecotainmen (ecotainment) to połączenie dwóch pojęć: ekologii i rozrywki. Za tym pojęciem kryje się przemyślana strategia marketingowa oparta na koncepcji komunikacji emocjonalnej, która znajduje zastosowanie przede wszystkim w skutecznym rozpowszechnianiu treści i produktów istotnych z punktu widzenia ekologii. Zasadniczo chodzi o zabawne przedstawienie faktów ekologicznych, za...

EDIFACT

Definicja EDIFACT(Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) oznacza elektroniczną wymianę danych dla sektorów administracji, handlu i transportu. Jest to międzynarodowy standard EDI opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Po zbliżeniu propozycji składni ONZ i USA/ANSI, zasady składni ONZ/EDIFACT zostały zatwierdzone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w 1987 r. jako...

Embedded

Co oznacza termin „wbudowany”? Słowo „embedded” pochodzi z języka angielskiego. Oznacza to, że jest osadzony. Termin ten jest używany w technicznym kontekście EDP jako „embedded system”. Odnosi się do „dwuwartościowych systemów cyfrowych” (komputerów), które przyjmują na siebie specjalne zadania. W tym celu specjalny system EDP jest zintegrowany z (otaczającym)...

Emoji

Co to jest Emoji? Emoji to tak zwany piktogram, który jest używany przede wszystkim w komunikacji typu chat lub SMS. Strona Emojisłuży nie tylko do wyrażania emocji, jak np. w przypadku strony Emoticon, ale może również przedstawiać w formie obrazowej pojęcia z różnych dziedzin, jak np. „muzyka” czy „samochody”....

Emoticon

Co to jest Emoticon? Termin Emoticon jest angielskim słowem sztucznym. Składa się z wyrazów emotion i icon. W połączeniu z niemieckimi terminami, Emoticons są w ten sposób: Symbole nastrojów Symbole emocji W użyciu są Emoticons, aby opisać symboliczne przedstawienie uczuć. Symbole składają się ze znaków ASCI-II, które symulują emocje....

Emotional Targeting

Co to jest Emotional Targeting? Emotional Targeting to szczególna forma targetowania, w której reklamodawcy świadomie chcą dotrzeć do odbiorców na poziomie emocjonalnym. Aby to osiągnąć, na stronach internetowych stosuje się specjalnie tak zwane „wyzwalacze”, które mogą wpływać na ośrodki emocjonalne w mózgu. Emotional Targeting jest oparty na aktualnych wynikach...