Skip to main content

EDIFACT

Definicja

EDIFACT(Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) oznacza elektroniczną wymianę danych dla sektorów administracji, handlu i transportu. Jest to międzynarodowy standard EDI opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Po zbliżeniu propozycji składni ONZ i US/ANSI, zasady składni UN/EDIFACT zostały zatwierdzone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w 1987 roku jako norma ISO 9735.

Standard EDIFACT przewiduje:

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Zestaw reguł składniowych służących do strukturyzacji danych.
  • Interaktywny protokół wymiany (I-EDI).
  • Standardowe wiadomości, które umożliwiają wymianę między krajami i branżami.
[/su_list]

Utrzymaniem i dalszym rozwojem tej normy zajmuje się Centrum Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Ułatwień w Handlu i Handlu Elektronicznego (UN/CEFACT) w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w grupie roboczej ds. finansów UN/CEFACT TBG 5.

Opis

Segmenty UNA są elementami opcjonalnymi. Jeżeli występuje, to są określone znaki specjalne, które mają być użyte do interpretacji pozostałej części komunikatu. Po UTA występuje sześć znaków w tej kolejności:
[su_list icon=”icon: bell” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

  • Separator elementu danych składowych
  • Separator elementów danych
  • Znak dziesiętny
  • Charakter uwolnienia
  • Zakończenie segmentu
[/su_list]

Separator elementu składowego danych i separator elementu danych są“pierwszymi” i“drugimi” separatorami elementów danych w segmencie komunikatu.
Separator dziesiętny jest używany do oddzielenia części całkowitej od części ułamkowej liczb niecałkowitych. Opcja segmentu UNA i początkowy wybór przecinka jako domyślnego znaku dziesiętnego powodują ogólne zamieszanie. Wersje od 1 do 3 reguł składni ISO 9735 określają przecinek jako wartość domyślną. Wersja 4 stwierdza, że pozycja dziesiętna w segmencie UNA powinna być ignorowana, oraz że przecinek i kropka mogą być używane jednocześnie w wartościach danych numerycznych. Segment UNB określa, która wersja reguł składni jest poprawna.

Znak zwal niający (analogicznie jak w wyrażeniach regularnych) jest używany jako przedrostek, by odebrać specjalne znaczenie delimiterowi, terminatorowi segmentu i znakom zwalniającym, gdy są używane jako zwykły tekst.
Terminator segmentu oznacza koniec segmentu komunikatu.

Struktura EDIFACT

EDIFACT ma strukturę hierarchiczną, w której najwyższy poziom jest określany jako wymiana, a niższe poziomy zawierają wiele komunikatów składających się z segmentów, które z kolei składają się z kompozytów. Ostatnią iteracją jest element pochodzący z tzw. Katalogu Elementów Danych Handlowych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNTDED). Są one normalizowane w całym standardzie EDIFACT.

Grupa lub segment może być obowiązkowy (M = obowiązkowy) lub warunkowy (C = warunkowy) i określony do powtórzenia, np:

  • C99 wskazuje od 0 do 99 powtórzeń segmentu lub grupy.
  • M99 wskazuje od 1 do 99 powtórzeń segmentu lub grupy.

Grupa, podobnie jak komunikat, jest sekwencją segmentów lub grup. Pierwszy segment lub grupa w ramach grupy musi być obowiązkowa, a grupa powinna być warunkowa, jeśli wymaga tego logika sytuacji.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści