Skip to main content

Eksploracja danych

Dane stanowią podstawę decyzji biznesowych i mogą być źródłem wskazówek na temat nadużyć. W informatyce, eksploracja danych jest używana do analizowania szerokiego zakresu danych w celu uzyskania informacji.

Co oznacza eksploracja danych?

Eksploracja danych odnosi się do rozpoznawania i wydobywania korelacji i wzorców ze zbiorów danych przy użyciu metod matematycznych, lingwistycznych i statystycznych. Celem jest przekształcenie informacji w strukturę nadającą się do dalszego przetwarzania i analizy. Metody eksploracji danych są szczególnie wykorzystywane do analizy źródeł danych, które mają niewielką lub żadną strukturę, takich jak tekst lub wzorce zachowań użytkowników systemu komputerowego.

Gdzie stosuje się eksplorację danych?

Pozyskiwanie i analiza danych jest dziedziną informatyki. Znajduje ona zastosowanie w dziedzinach, w których duże ilości danych muszą być badane pod kątem określonych wzorców. Obszary zastosowań to:

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Analiza tekstów, tzw. text mining
  • Analiza danych finansowych
  • Marketing i handel
  • Telekomunikacja
  • Wykrywanie prób włamania do sieci
[/su_list]

Eksploracja danych jest wykorzystywana na przykład do wykrywania pewnych wzorców zachowań w dziedzinie telekomunikacji, które wskazują na zamiary oszustwa. Ekstrakcja i analiza danych odgrywa istotną rolę w detekcji włamań, czyli wykrywaniu wszelkich działań, które mogą zagrozić integralności, a także dostępności i poufności zasobów sieciowych.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści