Skip to main content

Formuła DAGMAR

Formuła DAGMAR jest pojęciem z zakresu reklamy. Jest to koncepcja, dzięki której nośniki reklamowe mogą być projektowane według określonych kryteriów. Został on opracowany w 1967 roku przez amerykańskiego eksperta ds. reklamy Russela H. Colleya.

Akronim oznaczający większą skuteczność reklamy

DAGMAR jest kombinacją pierwszych liter z:

  • Definiowanie
  • Reklama
  • Cele
  • (za)
  • Zmierzone
  • Reklama
  • Wyniki

Nazwa jest tytuł książki, przez Colley miał podsumował swoje ustalenia w tym czasie w przeglądzie.

Teoria reklamy

Podstawą formuły DAGMAR jest założenie, że w reklamie liczy się nie tylko ekonomia. Komunikacja jest tutaj istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność, a tym samym na sukces działań reklamowych. Teoria ta stwierdza ponadto, że istnieją fazy komunikacyjne, które adresat reklamy kolejno realizuje.

Fazy skuteczności reklamy z adresatem

Reklama wpływa na świadomość jej odbiorców. Zaczyna się to od kontaktu, poprzez który nośnik reklamy ma przyciągnąć uwagę adresata. Drugim jest odbiór przekazu reklamowego przez adresata. Zrozumienie przekazu reklamowego jest ważne, gdyż jest to podstawa jego skuteczności. Retencja określa trwałość wiadomości. Postawa oznacza, czy adresat odbiera przekaz reklamowy np. jako sympatyczny.

[su_quote]Formuła DAGMAR jest konkurencją dla formuły AIDA[/su_quote], która jest bardziej znana, ale nie działa tak precyzyjnie.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści