Skip to main content

Git

Git jest popularnym narzędziem open source, które służy przede wszystkim do rozproszonej kontroli wersji oprogramowania. Narzędzie to jest używane w dużych międzynarodowych firmach, jak również przez prywatnych programistów na całym świecie i może być używane razem z wieloma różnymi platformami i IDE(Integrated Development Environment).

Historia rozwoju Git

Rozproszony system kontroli wersji dla oprogramowania został po raz pierwszy zaprezentowany publicznie w 2005 roku. Narzędzie to pozwala wielu programistom pracować nad wspólnym projektem oprogramowania, niezależnie od ich lokalizacji. Kontrola wersji zapewnia możliwość dodawania zmian do bazy kodu z dowolnego miejsca w projekcie oprogramowania, dokładnego rejestrowania wprowadzonych zmian oraz dostępu do starszych wersji projektu w dowolnym momencie. Oprogramowanie jest niezależne od platformy i może być używane na prawie wszystkich nowoczesnych systemach operacyjnych.

Zdecentralizowane zarządzanie projektami oprogramowania

Podczas gdy inne systemy kontroli wersji używają centralnie przechowywanych baz danych, Git opiera się na systemie rozproszonym. Zaletą tego rozwiązania jest to, że każdy członek zespołu programistów ma przydzieloną własną kopię bazy danych projektu (repozytorium). Teoretycznie możliwe jest nawet całkowite zrezygnowanie z centralnej bazy danych.

Programiści zazwyczaj pracują na swoich lokalnych kopiach bazy danych projektu i mają możliwość dzielenia się swoją pracą nad bazą kodu ze wszystkimi zaangażowanymi. Dodatkowo, dystrybucja repozytorium zmniejsza ryzyko bezpowrotnej utraty danych. Ponieważ aktualny stan projektu, łącznie z kompletną historią, jest przechowywany przez wszystkich uczestników projektu jako kopia lokalna, praktycznie nie ma możliwości wystąpienia poważnych szkód, np. z powodu awarii serwera, które mogłyby zagrozić powodzeniu projektu oprogramowania.

Dzielenie i łączenie różnych statusów rozwoju
Git udostępnia użytkownikom możliwość dzielenia projektu oprogramowania na różne gałęzie (forki). Za pomocą tej funkcjonalności można realizować różne scenariusze wdrożeniowe, takie jak:

[su_list icon=”icon: commenting-o” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Różne wersje mogą być rozwijane równolegle bez większego wysiłku.
  • Nowe i eksperymentalne funkcje i cechy mogą być rozwijane równolegle do głównej wersji bez negatywnego wpływu na stabilność głównej gałęzi.
[/su_list]

Zmiany, które zostały zatwierdzone i oznaczone do wydania, mogą być następnie scalone z powrotem do odpowiedniej wersji głównej.

Narzędzie kontroli wersji jest przeznaczone dla zespołów programistów, którzy używają fuzji i rozgałęzień w regularnych odstępach czasu, aby zbudować dobrze identyfikowalną historię wersji projektu oprogramowania. Git udostępnia pewne wydajne narzędzia, które stosunkowo łatwo wizualizują gałęzie i scalenia, dzięki czemu każdy członek zespołu ma łatwy do prześledzenia przegląd rozwoju projektu oprogramowania.

Pro
  • Duża baza użytkowników
  • Niezawodna platforma
  • Integracja z wieloma aplikacjami
Contra
  • Narzędzie do kontroli wersji nie może być uruchomione za darmo na własnych serwerach.
  • Prywatne repozytoria są dostępne tylko po wykupieniu płatnej subskrypcji.

Wniosek

Narzędzie do kontroli wersji może być stosowane praktycznie wszędzie. Jest wydajny, nowoczesny, niezależny i niezwykle bezpieczny. Trzeba jednak posiadać pewną wiedzę techniczną, aby nie stracić orientacji na początku. W wielu obszarach nowoczesnego rozwoju oprogramowania przynosi ulgę i oszczędność czasu.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści