Skip to main content

Gender Marketing

Co to jest Gender Marketing?

Gender Marketing opiera się na założeniu, że zachowania zakupowe i konsumpcyjne podlegają regułom specyficznym dla danej płci. W założeniu zachowania zakupowe mężczyzn mają się znacznie różnić od zachowań kobiet. Gender marketing stara się uczynić to założenie ekonomicznie użytecznym poprzez produkty i usługi dla mężczyzn/kobiet.

Informacje ogólne

Od końca lat 90. w USA wykorzystuje się stronę Gender Marketing do realizacji skoordynowanego podejścia do grup docelowych. Jednak różnice między obiema grupami płciowymi nie są związane tylko z płcią biologiczną, ale obejmują również inne czynniki, takie jak:

  • Wartości
  • uwarunkowania społeczne
  • postrzeganie świata życia

Tak więc, kiedy mówimy o płci w kontekście Gender Marketing, nie odnosimy się do stereotypów, ale do pewnych zachowań, które mężczyźni i kobiety prezentują w różny sposób.

Znaczenie dla marketingu online

Wnioski z Gender Marketing odgrywają ważną rolę w marketingu internetowym i wpływają na różne obszary. Począwszy od wizualnego projektu sklepu internetowego, poprzez określone funkcje w koszyku, aż po zarządzanie klientami, tak zwany „gender commerce” odgrywa ważną rolę.

Info

Należy jednak zauważyć, że np. zbyt silne skupienie się na preferencjach kolorystycznych kobiet i mężczyzn może prowadzić do niepowodzenia w sprzedaży danego produktu lub usługi.

Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy działania reklamowe opierają się raczej na stereotypach niż na rzeczywistych wynikach badań przeprowadzonych na stronie Gender Marketing.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści