Skip to main content

Funkcja haszowania

Co to jest funkcja haszująca? Funkcja haszująca jest odwzorowaniem, które rozkłada większy zbiór wejściowy na mniejsze zbiory docelowe, które z kolei odnoszą się do oryginalnego zbioru wejściowego. W procesie haszowania poszczególne elementy ze zbioru wejściowego są najpierw przypisywane do klucza, a następnie do odpowiadających im wartości haszujących, które w...

Hard Bounce

Co oznacza Hard Bounce? Termin Hard Bounce jest używany do opisania wiadomości e-mail, która nie może zostać dostarczona. Nadawca zazwyczaj otrzymuje komunikat o błędzie. Problem ten dotyka szczególnie te newslettery, które nie prowadzą właściwej obsługi i aktualizacji adresów e-mail swoich odbiorców. Możliwe są jednak również błędy techniczne. Informacje ogólne...

Hardware Security Module

Co to jest Hardware Security Module? Hardware Security Module oznacza sprzętowy moduł bezpieczeństwa i jest znany również pod skrótem HSM. Jest to tzw. urządzenie peryferyjne, które jest wykorzystywane w otoczeniu komputera, np. do zabezpieczenia jego wymiany danych. HMS może być używany w różnych formach: jako moduł klasyczny jako samodzielne...

Hashtag

Co to jest Hashtag? Termin Hashtag jest złożeniem kombinacji słowo/słowo poprzedzone hashem. Za pomocą strony Hashtags, wpisy na portalach społecznościowych, takich jak Twitter, mogą być wyszczególnione lub wyszukiwane pod kątem określonych terminów. To, co sprawia, że Hashtagsą tak popularne w sieci WWW, to fakt, że mogą być umieszczane w...

Header Bidding

Co to jest Header Bidding? Header Bidding to wycinek kodu, który jest wbudowany w niewidoczną część strony internetowej. Gdy tylko strona zostanie wywołana, kod ten zostanie wykonany. Dzieje się to w trakcie budowania strony internetowej, a nawet przed wykonaniem znaczników reklam. Zaletą strony Header Bidding jest to, że reklamodawcy...

Honeypot

Strona Honeypot jest zaprojektowana tak, aby skusić hakerów i złośliwe oprogramowanie do zaatakowania fałszywego celu, dostarczając informacji o atakujących i ich metodach. Słodki garnek miodu może odwrócić uwagę od prawdziwych celów. Uwodzicielska przynęta przyciąga grupę docelową (Honeypot jako destynacja turystyczna) lub wabi przestępców i demaskuje ich (np. w postaci...

HootSuite

Co to jest HootSuite? Platforma do administrowania i zarządzania różnymi kontami w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter. Narzędzie ma na celu ułatwienie użytkownikom wdrażania strategii marketingowych w mediach społecznościowych na wielu platformach jednocześnie. Jakie są zalety tego narzędzia? Narzędzie do zarządzania pozwala użytkownikom na zaplanowanie postów...

Hosts-Datei

Opis A hosts-Datei to plik komputerowy (plik systemu operacyjnego), który mapuje nazwy hostów na adresy IP. Jest to zwykły plik tekstowy. Pierwotnie plik o nazwie hosts.txt był utrzymywany ręcznie i udostępniany przez Instytut Badawczy Stanforda członkom Arpanetu poprzez współdzielenie plików. Zawierał on nazwy i adresy hostów zgłoszonych do włączenia...

Hot Linking

Co oznacza Hot Linking? Hot Linking (określane również jako inline linking, piggy backing, leeching) to wykorzystanie obiektu linkowanego, często obrazu, na stronie przez stronę internetową należącą do drugiej strony. Na jednej stronie ma znajdować się Hot Linking do drugiej strony, na której znajduje się obiekt. Ogólne wykorzystanie powiązanych treści...

HSTS (HTTP Strict Transport Security)

Co oznacza HSTS (HTTP Strict Transport Security)? W Internecie nadal powszechne jest korzystanie z szyfrowanych i nieszyfrowanych połączeń za pośrednictwem protokołu HTTP (Hypertext Transport Protocol). HSTS może wymusić korzystanie z połączenia szyfrowanego. Oferuje on jednak również inne mechanizmy bezpieczeństwa. Przed czym chroni HTTP Strict Transport Security HTTP Strict Transport...

Htaccess

Co oznacza htaccess? Plik htaccess lub htaccessjest plikiem konfiguracyjnym dla serwerów internetowych, takich jak Apache. Za pomocą tego pliku można wpływać na konfigurację serwera internetowego bez konieczności posiadania bezpośredniego dostępu do głównego pliku konfiguracyjnego serwera. Ponieważ plik jest specyficzny dla katalogu, zawsze odnosi się do zawartości danego katalogu, czyli...

HTTP-Accept-Language-Header

Co to jest HTTP-Accept-Language-Header? W protokole HTTP nagłówki są tzw. parami klucz-wartość. Są one wysyłane podczas żądania przez Client lub serwer. Zawarte w nich metadane lub parametry połączenia dostarczają informacji o zasobie (jest to również określane jako ciało lub encja ), które następują po tzw. nagłówkach odpowiedzi. HTTP-Accept-Language-Header jest...

Human Computer Interaction (HCI)

Co to jest Human Computer Interaction (HCI)? W ostatnich latach interakcja między komputerami a ludźmi stała się centralnym obszarem informatyki. To Human-Computer Interaction (HCI) bada wykorzystanie i projektowanie technologii komputerowych, ukierunkowane na interfejs między ludźmi i komputerami. „Rozsądne, przyjazne człowiekowi projektowanie wszechobecnych obecnie nowatorskich koncepcji operacyjnych dla złożonych systemów...

Human Solution Design

Termin Human Solutions Design odnosi się do ram projektowania i zarządzania, które stawiają ludzi w centrum rozwoju produktu. Dlatego też czasami określa się ją również mianem projektowania zorientowanego na człowieka (human-centred design). Chodzi o poznanie użytkownika, klienta, gościa, zleceniodawcy itp. i zrozumienie jego potrzeb. Ta empatia powinna pozwolić na...

Hybrid App

Zasadniczo istnieją trzy różne podejścia do rozwoju nowoczesnych Apps, a mianowicie: natywny rozwój App rozwój hybrydowy App Opracowanie strony internetowejApps Hybrydowy App jest połączeniem dwóch pozostałych typów. Hybrydowy Apps w skrócie Aby zrozumieć, czym właściwie jest hybryda App, musimy najpierw przyjrzeć się dwóm pozostałym „rodzimym” formom. Na przykład, natywny...

Wysoka dostępność

Co oznacza wysoka dostępność? Zgodnie z oficjalną definicją Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) wysoka dostępność oznacza, że zasoby IT mogą być dostępne nawet w przypadku awarii poszczególnych elementów systemu. W tym celu dane są stale kopiowane na serwer zapasowy i mogą być dostępne w czasie rzeczywistym. W...