Skip to main content

Infrastruktura informacyjna

Termin “infrastruktura informacyjna” jest używany do opisania wszystkich struktur organizacyjnych, które odnoszą się do standaryzowanej obsługi informacji. Jako system infrastrukturalny jest jednym z podstawowych systemów infrastrukturalnych społeczeństwa, wraz z innymi systemami, takimi jak telekomunikacja i sieć energetyczna. Jednak dobrze zaprojektowany system informatyczny odgrywa również niezwykle ważną rolę w sektorze biznesowym. Dzieje się tak dlatego, że w dobie cyfryzacji, podobnie jak w społeczeństwie, ilość danych w organizacjach rośnie w postępie geometrycznym. Dzięki infrastrukturze informacyjnej należy zagwarantować archiwizację, strukturyzację, przetwarzanie, analizę i możliwość wykorzystania tych gigantycznych ilości danych.

Ogólne informacje na temat infrastruktury informacyjnej

Podczas gdy w latach 90. i na początku XXI wieku systemy informatyczne służyły głównie do przechowywania i przekazywania informacji, cyfryzacja spowodowała digitalizację wielu procesów biznesowych i komunikacyjnych. Przed cyfryzacją systemy informacyjne służyły przede wszystkim do:
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

  • Informacje o sklepie
  • przygotować informacje do użyteczności
  • Informacje o strukturze
  • Informacje archiwalne
[/su_list] Jeśli termin “informacja” nie obejmuje już tylko mediów analogowych, ale obecnie prawie tylko media cyfrowe są postrzegane jako informacja, to do systemu informacyjnego w erze cyfrowej dochodzą następujące zadania:
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Realizacja zadań wymienionych w powyższym akapicie dla wszelkiego rodzaju mediów cyfrowych
  • Zapewnienie długoterminowej dostępności informacji
  • Poufność i bezpieczeństwo danych
  • Umożliwienie wirtualnej komunikacji i współpracy
[/su_list] Pierwsze dwa punkty są często podsumowywane pod pojęciem “cyfrowego zrównoważonego rozwoju“. Jednak, mimo że znaczenie tych punktów jest podawane z naukowego punktu widzenia, dla wielu organizacji nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Firmy mogą nie być zainteresowane długoterminowym przechowywaniem swoich danych. Jednak poufność, bezpieczeństwo danych oraz umożliwienie wirtualnej komunikacji i współpracy to szczegóły, które mają duże znaczenie dla wielu firm i są niezbędne do wdrożenia w nowoczesnym systemie informatycznym.

Przeszkody w realizacji

Wiele firm podczas wdrażania cyfrowej infrastruktury informacyjnej napotyka na szereg różnych przeszkód, które są bezpośrednio związane z postępem technologicznym. O ile prostsze systemy, takie jak wewnętrzny czat czy usługi katalogowe, są stosunkowo łatwe do aktualizacji, o tyle w przypadku archiwizacji i trwałego dostarczania informacji nie zawsze jest to możliwe. Na przykład
Na przykład nośniki pamięci mogą stać się przestarzałe i zazwyczaj dzieje się tak w bardzo krótkim czasie. Do tego dochodzi fakt, że formaty danych mogą stać się przestarzałe i nie nadawać się do użycia z aktualnymi wersjami programów.

Jednak producenci komercyjnych aplikacji często są zainteresowani zapewnieniem kompatybilności wstecznej, dlatego też w wielu programach dostępne są mechanizmy konwersji starych formatów plików.

Jest to i tak poważny problem w społeczeństwie i środowisku akademickim, ale nawet w przedsiębiorstwach zarządzanie nośnikami pamięci i formatami może stać się problemem w ciągu zaledwie 10 lat. Przykładem tego są nieistniejące napędy CD-ROM w nowych laptopach i komputerach PC oraz pliki programu Word ze starych wersji pakietu Office.

Dzięki dobrze przemyślanej strategii infrastruktury informacyjnej, organizacje mogą zapewnić bezproblemowe udostępnianie nawet starych nośników i formatów danych. Dzięki archiwizacji danych, najlepiej w systemach rozproszonych, dane mogą być udostępniane do wykorzystania w dowolnym czasie, bez opóźnień i w skali międzynarodowej. Na tak złożone systemy mogą sobie teraz pozwolić małe i średnie organizacje dzięki chmurze obliczeniowej.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści