Skip to main content

Interakcja człowiek – komputer (HCI)

Czym jest interakcja człowiek – komputer (HCI)?

W ostatnich latach interakcja między komputerami a ludźmi stała się centralnym obszarem informatyki. Ten Human-Computer Interaction (HCI) bada wykorzystanie i projektowanie technologii komputerowych, ukierunkowane na interfejs między ludźmi i komputerami.

“Sensowne, skoncentrowane na człowieku projektowanie wszechobecnych obecnie nowatorskich koncepcji operacyjnych dla złożonych systemów komputerowych wymaga naukowego podejścia do tematu.”
– Prof. dr Michael Koch, rzecznik Wydziału Interakcji Człowiek-Komputer w Gesellschaft für Informatik e.V. (Niemieckie Towarzystwo Informatyczne).

Interakcja jako przedmiot badań

Naukowcy zajmujący się HCI zajmują się przede wszystkim sposobem, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje z komputerami. Obok specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki, badacze ci przetwarzają również treści z zakresu psychologii, kognitywistyki i ergonomii. Naukowcy zajmujący się HCI czerpią również wiedzę z socjologii i nauki o pracy.

Interfejs pomiędzy informatyką, naukami behawioralnymi, naukami o mediach i projektowaniem jest uważany za pole badawcze interakcji człowiek-komputer (HCI). Informatycy Stuart K. Card, Allen Newell i Thomas P. Moran spopularyzowali ten termin w swojej książce z 1983 roku, która otrzymała formatywny tytuł“The Psychology of Human-Computer Interaction“. Naukowcy jednak używają tego terminu od 1975 roku.

USA “Stowarzyszenie na rzecz Maszyn Komputerowych“(ACM) definiuje dzisiejszą interakcję człowiek-komputer (HCI) jako “dziedzinę nauki, która dotyczy projektowania, rozwoju i integracji interaktywnych systemów komputerowych do użytku przez człowieka”. Dlatego też obecne definicje HCI zakładają otwarty dialog pomiędzy użytkownikiem a komputerem.

Konferencje, spotkania i badania

Naukowcy dyskutują na konferencjach naukowych o swoich aktualnych odkryciach w zakresie interakcji użytkownik-komputer. Na przykład, grupa ekspertów organizuje międzynarodowy cykl konferencji “Czynniki ludzkie w systemach komputerowych“. Na poziomie krajowym, niemieckie “Gesellschaft für Informatik e.V.” organizuje coroczną konferencję na ten temat od 2001 roku. Właściwy dział stowarzyszenia zawodowego publikuje również broszury na temat interakcji między ludźmi a komputerami.

Human-Computer-Interaction (HCI), która jako dziedzina badań pojawiła się najpierw w USA, od wielu lat istnieje również w Niemczech jako przedmiot badań. Jest to przedmiot międzywydziałowy i interdyscyplinarny. Dlatego studia HCI łączą teoretyczne podstawy informatyki z treściami z psychologii i socjologii. Częścią treści studiów HCI są również treści zorientowane na zastosowania z dziedziny rozwoju oprogramowania i nauk projektowych.

Wskazówka: Obecnie studia można podjąć na przykład w Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, która specjalizuje się w treściach technologicznych, oraz w Hochschule Darmstadt. W Aachen znajduje się renomowane “Human-Computer Interaction Center”. W Darmstadt renomowanagrupa badawcza “Research Group Human-Computer Interaction and Visual Analytics” zajmuje się w równym stopniu interakcją między ludźmi i komputerami.

Linki do tematu:

[su_list icon=”icon: commenting-o” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″] [/su_list]

Co to jest HCI?

Jest to interakcja między komputerami i ludźmi i jest polem badań w dzisiejszych czasach.

Czym zajmuje się HCI?

Bada projektowanie technologii komputerowych, jest ukierunkowane na interfejs między ludźmi i komputerami.

Czego jeszcze się uczysz studiując HCI?

Uczysz się podstaw informatyki z kilkoma tematami z psychologii i socjologii.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści