Skip to main content

IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.)

IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.) z siedzibą w Berlinie jest niezależną od rządu i gospodarki instytucją badawczą, która dostarcza danych na temat marketingu mediów jako nośników reklamy oraz bada dystrybucję mediów reklamowych.

Przyczyny powstania fundacji

IVW istnieje od 1949 roku jako wspólny, kontrolny organ wydawnictw, reklamodawców oraz agencji reklamowych i medialnych. W odstępach kwartalnych IVW sprawdza nakład, liczbę prenumeratorów i sprzedaż, rejestruje ich dystrybucję i przekazuje wyniki w publicznym raporcie obiegu.

Członkowie IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V.) są uprawnieni do używania logo IVW, aby udowodnić swoim klientom reklamowym, że ich informacje dotyczące nakładu i wykorzystania zostały potwierdzone. Udokumentowane dane dotyczące nakładu mają wpływ na ceny reklam wydawców. Z kolei klienci reklamowi mogą planować ukierunkowane kampanie i umieszczać reklamy na podstawie wiarygodnych danych. IVW sprawdza również, czy spoty telewizyjne i radiowe są emitowane na czas oraz określa roczną frekwencję w niemieckich kinach.

Czy sprawdzana jest również dystrybucja cyfrowych nośników reklamowych?

Od 1997 roku IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V.) zbiera dane na temat intensywności wykorzystania cyfrowych nośników reklamy za pomocą zliczania pikseli. Dane o ruchu na stronach internetowych i w aplikacjach, których operatorzy są zarejestrowani w IVW, są rejestrowane za pomocą pikseli śledzących i rejestrowana jest liczba działań użytkownika(unikalnych wizyt i wyświetleń strony). Aby zapewnić porównywalność, rejestrowanie i pomiar wskaźników wykonania odbywa się zgodnie z [Skalowalnym Centralnym Systemem Pomiaru (SZM)].

Jaką rolę odgrywa IVW w optymalizacji pod kątem wyszukiwarek?

Sukces optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych należy mierzyć liczbami podawanymi przez IVW. Podobnie jak w przypadku mediów drukowanych, dane dotyczące zachowania użytkowników ustalone przez IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V.) stanowią przyjęty w całej branży standard oceny, na podstawie którego negocjowane są ceny reklam w mediach internetowych. Jeśli SEO zdoła wygenerować więcej wyświetleń strony, które są liczone przez IVW, operator strony może odpowiednio więcej zapłacić za umieszczenie reklamy online.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści