Skip to main content

ISDN (Integrated Services Digital Network)

Co oznacza ISDN (Integrated Services Digital Network)?

ISDN jest skrótem od „Integrated Services Digital Network” lub „Integrated Voice and Data Network”. Jest to standard cyfrowej telekomunikacji przez linie telefoniczne wprowadzony pod koniec lat 80-tych, który po około 100 latach zastąpił starą analogową sieć telefoniczną.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Cyfrowa technologia połączeń umożliwia równoległą pracę kilku terminali

Cyfrowa technologia połączeń umożliwiła po raz pierwszy równoległą obsługę różnych terminali na jednym łączu telefonicznym w tym samym czasie.

Można je obsługiwać:

  • Telefony
  • Modemy
  • Faksy
  • Karty instalacyjne ISDN

Najszybsze łącze internetowe dostępne na rynku w latach 90.

Szybkość połączenia z Internetem wynosiła 64 kbit/s przy połączeniu jednokanałowym i 128 kbit/s przy połączeniu dwukanałowym. W trybie analogowym maksymalna prędkość wynosiła wówczas 56 kbit/s. Od 2000 r. pojawiły się łącza DSL o nieznanych wcześniej prędkościach ponad 1000 kBps.

Porównanie prędkości połączeń internetowych:

  • Modem BTX (lata 80-te): 9,6 kBps
  • Modem 56k (analogowy): 56 kBps
  • Jednokanałowa sieć ISDN: 64 kBps
  • Połączenie dwukanałowe: 128 kBps
  • DSL: ponad 1 000 kBps

Umożliwione dzięki temu połączenia telekomunikacyjne poprzez Voice-over-IP (VoIP) zwiastowały koniec tej technologii.

Info

Do 2020 r. połączenia ISDN w sieci Deutsche Telekom mają zostać całkowicie zastąpione przez VoIP, nawet w przypadku dotychczasowych klientów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ISDN :


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści