Skip to main content

IT-Grundschutz

Co to jest IT-Grundschutz?

IT-Grundschutz Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) jest metodologią identyfikacji i wdrażania środków bezpieczeństwa IT w organizacji. Celem jest ustanowienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Aby osiągnąć ten cel, BSI zaleca katalogi środków dla „sprawdzonych technicznych, organizacyjnych, personalnych i infrastrukturalnych środków bezpieczeństwa”.

Info

BSI regularnie dostosowuje swoje normy do norm międzynarodowych, takich jak norma ISO/IEC 27001 -> https://www.bsi.bund.de/Zertifizierung27001

.

Katalogi IT-Grundschutz

Poprzez katalogi IT-Grundschutz, BSI publikuje zbiór dokumentów, które wyjaśniają wprowadzenie i wdrożenie skutecznego i efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Części składowe, zagrożenia i środki są zdefiniowane jako przykłady.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Analiza struktury informatycznej

Punktem wyjścia podstawowej koncepcji ochrony IT jest założenie ogólnych zagrożeń, które dotyczą systemu informatycznego. Na tej podstawie z katalogów wybierane są techniczne, personalne, organizacyjne i infrastrukturalne środki bezpieczeństwa. Wdrożenie IT-Grundschutz poprzedzone jest analizą struktury informatycznej. W tym przypadku analizuje się sieć informacyjną, która ma być brana pod uwagę, a wynikiem jest określenie potrzeby ochrony.

Procedura wprowadzenia

  • Definicja sieci informacyjnej
  • Analiza struktury informatycznej
  • Ocena potrzeb w zakresie ochrony
  • Modelowanie środków
  • Podstawowa kontrola bezpieczeństwa
  • Uzupełniająca analiza bezpieczeństwa
  • Wdrażanie środków

Certyfikat w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji

Organizacje i urzędy federalne otrzymują certyfikat ISO/IEC 27001 za zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami IT-Grundschutz.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści