Skip to main content

IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.)

IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.) z siedzibą w Berlinie jest państwową i ekonomicznie niezależną instytucją badawczą, która dostarcza danych na temat marketingu mediów jako nośników reklamy oraz bada dystrybucję mediów reklamowych.

Przyczyny powstania fundacji

Portal IVW istnieje od 1949 roku jako wspólny, kontrolny organ wydawnictw, reklamodawców oraz agencji reklamowych i medialnych. W odstępach kwartalnych IVW sprawdza dane dotyczące nakładu, prenumeratorów i sprzedaży, rejestruje ich dystrybucję i przekazuje wyniki w publicznym raporcie obiegu.

Członkowie IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V.) są uprawnieni do używania logo IVW, aby udowodnić swoim klientom reklamowym, że ich informacje dotyczące nakładu i wykorzystania zostały potwierdzone. Udokumentowane dane dotyczące nakładu mają wpływ na ceny reklam wydawców. Z kolei reklamodawcy mogą planować ukierunkowane kampanie i umieszczać reklamy w oparciu o wiarygodne dane. Ponadto IVW sprawdza, czy spoty telewizyjne i radiowe są emitowane na czas i określa roczną frekwencję w niemieckich kinach.

Czy sprawdzana jest również dystrybucja cyfrowych nośników reklamowych?

Od 1997 roku IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V.) zbiera dane na temat intensywności korzystania z cyfrowych nośników reklamy za pomocą zliczania pikseli. Dane o ruchu na stronach internetowych i Apps, których operatorzy są zarejestrowani w IVW , są rejestrowane przez piksele śledzące i rejestrowana jest liczba działań użytkownika(unikalne wizyty i odsłony). Aby zapewnić porównywalność, gromadzenie i pomiar wskaźników wykonania odbywa się zgodnie z [Skalowalnym Centralnym Systemem Pomiaru (SZM)].

Jaką rolę odgrywa IVW w optymalizacji pod kątem wyszukiwarek?

Sukces optymalizacji pod kątem wyszukiwarek musi być mierzony liczbami podawanymi przez IVW . Podobnie jak w przypadku mediów drukowanych, dane dotyczące zachowań użytkowników ustalane przez IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V.) stanowią przyjęty w całej branży standard oceny, na podstawie którego negocjowane są ceny reklam w mediach internetowych. Jeżeli SEO zdoła wygenerować więcej wyświetleń strony, które są liczone przez IVW , operator strony może odpowiednio więcej zapłacić za umieszczenie reklamy online.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści