Skip to main content

Kodowanie treści

Szybkość ładowania strony internetowej odgrywa ważną rolę w doświadczeniach użytkownika. Kodowanie treści

może znacznie skrócić czas transferu.

Co to jest kodowanie treści?

Kodowanietreści

jest używane do kompresji dużych dokumentów HTML przed wysłaniem ich do użytkownika. Na przykład, jeśli dokument jest przesyłany przez wolne łącze internetowe, czas transmisji można skrócić poprzez skompresowanie treści. Kodowanie może być również stosowane w celu uniemożliwienia przeglądania treści przez nieuprawnione osoby trzecie.

Proces kodowania treści

Po pierwsze, serwer WWW generuje odpowiedź na żądanie strony internetowej z oryginalnymi nagłówkami dla typu zawartości i długości zawartości. Następnie kodowanie treści jest wykonywane albo przez sam serwer źródłowy, albo przez serwer pośredniczący(downstream proxy). Zakodowana wiadomość ma ten sam typ zawartości, ale, na przykład, jeśli zawartość została skompresowana, inną długość zawartości. Serwer kodujący dodaje kolejny nagłówek do zakodowanej odpowiedzi, nagłówek Content-Encoding-Entity

. Nagłówek wskazuje, jakie kodowania zostały zastosowane do ciała encji, tak aby zawartość mogła być ponownie zdekodowana przez odbiorcę. Po zakodowaniu, odpowiedź jest wysyłana do odbiorcy. Program odbierający dekoduje zawartość i wyświetla ją.

Ważny dla Ciebie może być również nagłówek Accept Encoding. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej:

Do artykułu

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści