Skip to main content

Kontyngent

Znaczenie

Ograniczenie przestrzeni dyskowej na wirtualnych i fizycznych nośnikach danych jest określane w dziedzinie technologii informatycznych (IT) terminem Quota lub DiskQuota. Termin ten pochodzi z łaciny i w tłumaczeniu na język niemiecki oznacza coś w rodzaju “dzielić się”. Systemy oparte na Uniksie i Linuksie, przeznaczone do pracy w środowiskach rozproszonych, wyposażone są bezpośrednio na poziomie jądra w mechanizm dzielący dostępną przestrzeń dyskową pomiędzy różne grupy użytkowników lub poszczególnych użytkowników. Od czasu Windows 2000, systemy operacyjne firmy Microsoft posiadają odpowiednie narzędzia do zarządzania kwotami dyskowymi.

, kwoty odnoszą się do dystrybucji dostępnej przestrzeni dyskowej pomiędzy dużą liczbę różnych użytkowników. Dotyczy to w szczególności przydziału miejsca na strony internetowe i poczty elektronicznej. Przekroczenie przez użytkownika przyznanej przestrzeni dyskowej nazywane jest przekroczeniem limitu.

Przegląd różnych rodzajów kontyngentów

Administratorzy systemu mają do dyspozycji dwa typy kwot, które zapobiegają przekroczeniu przydzielonej kwoty pamięci masowej, a mianowicie:
 • Hard Quotas
 • : Są to stałe limity pamięci masowej, których użytkownicy nie mogą przekraczać. Jeśli limit zostanie osiągnięty, użytkownik nie może korzystać z większej ilości pamięci masowej. Użytkownicy, którzy potrzebują więcej pamięci masowej, mogą skontaktować się z administratorem systemu w celu zwiększenia przydzielonej pamięci masowej. Alternatywnie mogą usunąć mniej ważne dane, aby zwolnić miejsce.

 • Soft Quotas: Po przekroczeniu miękkichkwot
 • użytkownik otrzymuje ostrzeżenie. Jeśli przekroczy on zdefiniowany limit, system zaklasyfikuje użytkownika jako “Over Quota”. W zależności od konfiguracji systemu, powiadomiony może zostać również administrator systemu. Zazwyczaj użytkownik ma możliwość dalszego korzystania z przestrzeni dyskowej aż do limitu kwoty twardej.
  Ponadto, kwoty mogą być również zróżnicowane ze względu na sposób definiowania limitu pamięci masowej przez administratorów systemu. Polega to na podzieleniu dostępnej przestrzeni dyskowej na mierzalne rozmiary, takie jak bloki danych lub inodes.

 • Limityblokowe
 • : Każdemu użytkownikowi systemu przydzielana jest określona liczba bloków danych z dostępnej przestrzeni dyskowej.

 • Kwoty Innode

: Tutaj ograniczenie jest liczba plików i katalogów, które mogą być tworzone przez użytkownika na przestrzeni dyskowej przydzielonej do niego.

Kwoty i hosting stron internetowych

Użytkownicy, którzy chcą wynająć przestrzeń internetową często spotykają się z terminem kwoty w dziedzinie hostingu, a mianowicie w postaci limitów przestrzeni internetowej i przestrzeni pocztowej.

 • Limity przestrzeni internetowej
 • : W ramach tak zwanego “hostingu współdzielonego” strony internetowe kilku użytkowników są przechowywane na wspólnym serwerze. Konkretnie oznacza to, że przestrzeń dyskowa serwera fizycznego jest dzielona pomiędzy wszystkich użytkowników. W celu zapewnienia każdemu użytkownikowi wynajętej przez niego przestrzeni dyskowej, stosowane są limity przestrzeni sieciowej. To gwarantuje, że wynajęte miejsce na stronie internetowej jest dostępne przez cały czas.

 • Limityprzestrzeni pocztowej

: W kontekście systemu poczty elektronicznej użytkownikom przydzielana jest określona ilość miejsca do archiwizacji wiadomości e-mail i załączników. Limit ten nazywany jest “kwotą przestrzeni pocztowej”. W większości przypadków konta e-mail wielu użytkowników są przechowywane na wspólnym serwerze pocztowym. Limity przestrzeni pocztowej zapewniają, że użytkownicy nie przekroczą przydzielonej im przestrzeni dyskowej.

Wniosek

Kwoty są niezwykle użytecznym mechanizmem w dziedzinie technologii informatycznych

, służącym do udostępniania przestrzeni dyskowej różnym użytkownikom lub grupom użytkowników i zapewniającym, że przydzielona kwota pamięci nie zostanie przekroczona.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści