Skip to main content

Adres MAC (kontrola dostępu do nośnika)

Co oznacza kontrola dostępu do mediów? Adres MAC (Media Access Control) jest indywidualną identyfikacją urządzeń sieciowych. Każde urządzenie w sieci posiada taki identyfikator. Jeśli ma kilka interfejsów, każdy z nich ma swój własny adres. Adres MAC jest wymagany do identyfikacji urządzeń w sieciach lokalnych. Na przykład, są one zobowiązane...

Lista domen złośliwego oprogramowania

Co to jest lista domen Malware? The Malware Domain List jest niekomercyjnym projektem społecznościowym, który może być używany przez każdego zainteresowanego do własnych projektów i celów. Projekt został stworzony w celu stworzenia publicznego katalogu, który zawiera wszystkie domeny i adresy IP wykorzystywane przez spamerów i cyberprzestępców do generowania niechcianego...

MAC Spoofing

Co oznacza spoofing MAC? Termin “spoofing MAC” odnosi się do manipulowania adresem MAC urządzenia sieciowego. Ponieważ adres ten jest używany do identyfikacji innych urządzeń w sieci, fałszywą tożsamość można sfałszować. Działa to jednak tylko w sieciach lokalnych i komutowanych, ponieważ identyfikacja w Internecie odbywa się na podstawie adresów IP....

Mailgun

Co to jest Mailgun? Mailgun (www.mailgun.com) to usługa automatyzacji poczty elektronicznej zaprojektowana specjalnie dla deweloperów i przedsiębiorstw. Koncentruje się na potężnej integracji API poczty elektronicznej oraz narzędziach do wysyłania, odbierania, śledzenia i analizowania poczty elektronicznej poprzez infrastrukturę chmury. Funkcje w szczegółach Serwis posiada rozbudowane funkcje, które oferują firmie wszystko,...

Mainframe

Przetwarzanie dużych ilości danych w biznesie i badaniach wymaga potężnych komputerów. Komputery mainframe są wykorzystywane do masowego przetwarzania danych. Co to jest mainframe? Mainframe to duży komputer o bardzo dużej mocy obliczeniowej. Komputery typu mainframe są wykorzystywane w centrach komputerowych jako tzw. komputery w tle do przetwarzania dużych ilości...

Makrokonwersja

Makrokonwersja to termin używany w marketingu internetowym. Opisuje moment, w którym osoba odwiedzająca stronę internetową zamienia się w klienta lub przynajmniej w potencjalnego klienta. Na przykład dokonuje on zakupu lub zapisuje się na newsletter (tzw. lead generation). Zasadniczo, konwersje makro służą trzem celom: Sukces...

Malware

Co oznacza złośliwe oprogramowanie? Złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe oprogramowanie to każdy program lub plik, który powoduje szkody dla użytkownika komputera. Te złośliwe programy mogą wykonywać wiele różnych funkcji. By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.Learn more Load video Always unblock YouTube Jakie są powszechne rodzaje złośliwego...

Malwertising

Co to jest malwersacja? Malvertising, słowo, które miesza złośliwe oprogramowanie z reklamą, odnosi się do techniki, za pomocą której cyberprzestępcy potajemnie celują w ludzi. Zazwyczaj kupują przestrzeń reklamową na zaufanych stronach internetowych, i chociaż ich reklamy pojawiają się legalnie, złośliwy kod jest ukryty wewnątrz. Wadliwe reklamy mogą przekierowywać użytkowników...

MAMP

Nowo tworzone strony internetowe powinny być testowane przed ich publikacją i należy zapewnić ich bezbłędną funkcjonalność. Programiści pracujący na komputerach Macintosh firmy Apple korzystają ze środowiska programistycznego MAMP. By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.Learn more Load video Always unblock YouTube Co oznacza MAMP? MAMP jest...

Marketing B2B

Marketing B2B opisuje relacje marketingowe pomiędzy firmami lub organizacjami. W tym kontekście marketing jest w centrum uwagi wszystkich działań związanych z produktami i usługami sprzedawanymi przez jedną firmę drugiej. Marketing B2B w szczegółach Marketing typu business to business działa według tych samych zasad, co klasyczny marketing typu business to...

Marketing dialogowy

Marketing dialogowy jest podkategorią marketingu bezpośredniego. Firmy zwracają się do konsumentów na różne sposoby: przez telefon pocztą Elektronicznie Na podstawie danych osobowych oferują produkty lub usługi, którymi są zainteresowani ich odbiorcy, na podstawie ich wcześniejszych zachowań zakupowych. W marketingu internetowym, firmy wykorzystują również zachowania związane z klikaniem, które śledzą...

Marketing oparty na danych

Co to jest Marketing Kierowany Danymi? W nowoczesnym marketingu dane są niezbędną podstawą do podejmowania decyzji przez marketerów. Marketing oparty na danych wykorzystuje dane z różnych źródeł, aby lepiej zrozumieć zachowania użytkowników oraz opracować strategie i kampanie marketingowe oparte na tej wiedzy. Co to jest Marketing Kierowany Danymi? Marketing...

Marketing otoczenia

Klasyczna reklama nie jest już postrzegana przez wielu konsumentów. Ambient marketing jest jednym ze sposobów na odzyskanie uwagi konsumentów. Czym jest Ambient Marketing? Ambiente Marketing odnosi się do innowacyjnych i kreatywnych działań reklamowych, które są umieszczane w miejscach nietypowych dla reklamy w codziennym życiu grupy docelowej. Ta forma marketingu...

Marketing płciowy

Co to jest Gender Marketing? Gender marketing opiera się na założeniu, że zachowania zakupowe i konsumpcyjne są zgodne z zasadami specyficznymi dla danej płci. Zakłada się, że zachowania nabywcze mężczyzn powinny znacznie różnić się od zachowań kobiet. Gender marketing stara się uczynić to założenie ekonomicznie opłacalnym poprzez oferowanie produktów...

Marketing pokrewieństwa

Większość konsumentów wykazuje pewną ślepotę na pewne formy reklamy po stosunkowo krótkim czasie. Aby temu przeciwdziałać, już w latach 90. opracowano tzw. marketing pokrewieństwa (ang. affinity marketing). Co to jest “affinity marketing”? Tłumaczone powinowactwo oznacza “przynależność”. Affinity marketing to podejście marketingowe w marketingu internetowym, które wykorzystuje społeczne i kulturowe...

Marketing poniżej linii

Działania marketingowe mogą być ukierunkowane, ogólne lub łączone. Subtelna strategia marketingowa to marketing poniżej linii. Co oznacza pojęcie “below the line marketing”? Marketing below the line, w skrócie BTL (Marketing unter der Linie) odnosi się do bardzo specyficznych, zapadających w pamięć i bezpośrednich działań reklamowych, które są skierowane do...

Marketing w obiegu zamkniętym (Closed-Loop Marketing)

Marketing w obiegu zamkniętym to marketing, który opiera się na danych i wnioskach z raportowania w obiegu zamkniętym.“Zamknięcie pętli” oznacza po prostu, że zespoły sprzedażowe raportują do marketingu, co stało się z otrzymanymi leadami. Pomaga to marketingowi zrozumieć, jakie są najlepsze i najgorsze źródła leadów. 4 kroki marketingu w...

Marketing wirusowy

Marketing wirusowy wykorzystuje Facebook, Instagram i inne media społecznościowe do rozpowszechniania wiadomości. Jakie grupy docelowe są w centrum uwagi i jaką rolę odgrywa odbiorca przekazu reklamowego w marketingu wirusowym? Co to jest marketing wirusowy? Wirusowy marketing opisuje rodzaj reklamy, która rozprzestrzenia się prawie sama z powodu swojej wysokiej wartości...

Matryca odbicia (Ansoff Matrix)

Wybór właściwej strategii rozwoju jest kluczowy dla przetrwania firm. Matryca Ansoffa jest sprawdzonym narzędziem do oceny ryzyka różnych strategii wzrostu. Co to jest Matryca Ansoffa? Matryca Ansoffa jest klasycznym narzędziem do strategicznego planowania marketingowego. Dzięki tej matrycy ogólna orientacja strategiczna firmy jest połączona ze strategią marketingową. Matryca umożliwia analizę...

Microsoft Edge

Po tym jak Internet Explorer z kuźni Windows był coraz mniej popularny, Microsoft przyniósł nowe rozwiązanie w postaci Edge. Co kryje się za przeglądarką internetową? Podczas gdy niektóre źródła widzą wzrost popularności Edge’a, inne twierdzą, że nawet po 5 latach liczba użytkowników wciąż pozostaje w tyle za Internet Explorerem....

Międzykulturowe koncepcje użytkowników

Czym jest międzykulturowa koncepcja użytkownika? Międzykulturowa Koncepcja Użytkownika odnosi się do podejścia, które bierze pod uwagę różne środowiska kulturowe potencjalnych klientów. Takie międzykulturowe koncepcje odgrywają coraz większą rolę w wielu dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem, w tym w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, w świetle postępującej globalizacji. Koncepcje użytkowników międzykulturowych koncentrują się...

Model biznesowy Canvas

Co to jest Business Model Canvas? Model biznesowy Canvas to metoda opracowywania lub rewidowania złożonych modeli biznesowych w oparciu o najważniejsze kluczowe czynniki. Metoda ta została opracowana przez szwajcarskiego przedsiębiorcę Alexandra Osterwaldera. W oparciu o tę podstawową ideę opracowano kilka różnych wariantów płótna Model Canvas. Wspólnym dla wszystkich wariantów...

Mroczny posterunek

Facebook oferuje firmom kilka sposobów na reklamę. Jedną z takich opcji jest Facebook Dark Post. Co to jest Dark Post? Ciemny post na Facebooku to post na stronie, który nie jest publikowany. Nieopublikowany oznacza, że post nie pojawia się w kronice strony biznesowej. Dark Posts pojawią się tylko w...

Serwer zarządzany

Serwer zarządzany to serwer administrowany przez dostawcę i używany tylko przez jednego klienta. Dostawca dba o instalację aktualizacji, monitorowanie serwera, ochronę przed wirusami i regularne tworzenie kopii zapasowych danych. Na serwerze zarządzanym dostawca często dostarcza standardowe oprogramowanie, takie jak serwer bazy danych lub serwer FTP. Plusy i minusy serwerów...