Skip to main content

Międzykulturowe koncepcje użytkowników

Czym jest międzykulturowa koncepcja użytkownika?

Międzykulturowa Koncepcja Użytkownika odnosi się do podejścia, które bierze pod uwagę różne środowiska kulturowe potencjalnych klientów. Takie międzykulturowe koncepcje odgrywają coraz większą rolę w wielu dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem, w tym w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, w świetle postępującej globalizacji. Koncepcje użytkowników międzykulturowych koncentrują się na komercyjnych i prywatnych klientach końcowych z innych kultur. Temat ten zyskuje również na znaczeniu w transgranicznym marketingu internetowym.

Jakie są wyzwania w e-commerce?

Zależy to od rynków docelowych, na których firmy chcą generować sprzedaż. W ramach UE różnice kulturowe są niewielkie, ale na rynkach takich jak kraje azjatyckie czy państwa Bliskiego Wschodu sytuacja wygląda inaczej. Firmy powinny dokładnie przeanalizować, gdzie występują różnice w porównaniu z rynkiem macierzystym. Po pierwsze, dotyczy to formy ofert i usług. Po drugie, w przypadku międzykulturowych koncepcji użytkowników, interesujące są konieczne zmiany w rodzaju marketingu. Następujące aspekty zasługują na wymienienie jako przykłady:

[su_list icon=”icon: bell” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Tabu w społeczeństwie, takie jak przedstawianie nagich ludzi
  • różne znaczenia kolorów i symboli
  • prawidłowe tłumaczenie w celu uniknięcia nieporozumień
  • w razie potrzeby inne zastosowanie produktów
  • różne wartości na takie tematy jak luksus, ochrona środowiska, religia i wiele innych
[/su_list]

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści