Skip to main content

Model obiektu dokumentu (DOM)

Co oznacza Document Object Model?

Obiektowy Model Dokumentu jest specyfikacją interfejsu. Został on opracowany przez World Wide Web Consortium w celu umożliwienia dynamicznej modyfikacji dokumentów XML i HTML oraz dostosowania ich do różnych środowisk przeglądarek internetowych.

Definicja

DOM jest standardem W3C administrowanym przez World Wide Web Consortium. Standard ten służy przede wszystkim do dynamicznego dostępu do zawartości dokumentów XML i HTML. Jednak DOM nie jest w zasadzie ograniczony do statycznych dokumentów internetowych, ale może być używany do tworzenia różnych konstrukcji w różnych językach programowania.

Struktura drzewa

Struktura drzewa używana do reprezentowania dokumentu HTML lub XML składa się z tak zwanych węzłów. Każdy pojedynczy element strony internetowej może być reprezentowany jako węzeł, który jest powiązany z innymi węzłami. Wyróżnia się następujące rodzaje węzłów:

  • Węzeł tekstowy
  • Węzeł elementu
  • Węzeł atrybutów

Obszary zastosowania

Interfejs został stworzony przede wszystkim z myślą o możliwości dynamicznego i jednolitego wyświetlania zawartości stron internetowych w różnych typach przeglądarek. Ponieważ statyczne strony internetowe były kiedyś wyświetlane w różny sposób w różnych przeglądarkach, Document Object Model został wykorzystany do dynamicznego programowania stron internetowych i dostosowywania ich indywidualnie do poszczególnych typów przeglądarek. Document Object Model umożliwia programistom programowy dostęp do każdego elementu strony internetowej za pomocą jednolitego interfejsu oraz dynamiczną zmianę tych elementów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści