Skip to main content

Niemiecka ustawa o telemediach (TMG)

Od 2007 r. niemieckaustawa o telemediach (TMG) obejmuje wszystkie ustawy dotyczące tzw. telemediów w Niemczech. Telemedia obejmują wszystkie elektroniczne usługi informacyjne i komunikacyjne, które nie są objęte Międzypaństwowym Traktatem Radiowo-Telewizyjnym ani ustawą o telekomunikacji. Należą do nich na przykład sklepy internetowe, platformy aukcyjne, usługi poczty internetowej, usługi czatu, blogi, usługi informacyjne online (np. dotyczące pogody lub wydarzeń) oraz inne usługi oferowane w Internecie.

Jakie regulacje zawiera ustawa o telemediach?

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, które jedynie przekazuje dalej lub przechowuje w pamięci podręcznej dla osób trzecich. Musi on czytać wiadomości i sprawdzać je.
Należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz pełny adres. W przypadku działalności gospodarczej należy również podać numer identyfikacji podatkowej oraz właściwy urząd skarbowy.
W przypadku przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, nadawca i reklamowy charakter wiadomości muszą być rozpoznawalne w nagłówku i temacie wiadomości. E-maile reklamowe powinny być zatem rozpoznawalne jako takie jeszcze przed ich otwarciem. Loterie o charakterze reklamowym i konkursy muszą być rozpoznawalne jako takie.
W indywidualnych przypadkach, na przykład w przypadku postępowania karnego, operatorzy stron internetowych muszą ujawnić dane osobowe, takie jak nazwisko, adres lub osobisty identyfikator użytkownika.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści