Skip to main content

Najszersze grono użytkowników (WNK)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Co oznacza WNK?

Kluczowa liczba najszerszej grupy użytkowników (WNK) pokazuje, ilu użytkowników odwiedziło stronę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Dane te odgrywają również ważną rolę w telewizji, radiu i mediach drukowanych. W tych dziedzinach informacje te nazywane są najszerszym kręgiem widzów, najszerszym kręgiem słuchaczy i najszerszym kręgiem czytelników. Uwzględniane okresy różnią się: podczas gdy w przypadku stron internetowych obowiązuje okres trzech miesięcy, w przypadku mediów drukowanych jest to dwanaście miesięcy.

Znaczenie WNK

Najszerszy krąg użytkowników (WNK) wskazuje, ilu użytkowników dotarło do strony głównej. Wysoka liczba wskazuje na popularność strony, która opiera się m.in. na dobrych pozycjach w wyszukiwarkach i popularności w serwisach społecznościowych. Liczba ta nie mówi jednak nic o jakości tych wizyt. Dotyczy to np. użytkowników, którzy po pierwszej wizycie kliknęli w ofertę lub są z niej niezadowoleni.

Niemniej jednak informacje te okazują się ważne: określają prawdopodobieństwo kontaktu, a tym samym szansę na wygenerowanie sprzedaży za pomocą reklamy lub, w przypadku sklepów internetowych, za pomocą produktów i usług. Ta kluczowa liczba jest szczególnie istotna w przypadku reklamy internetowej, gdzie reklamodawcy płacą operatorom witryn na podstawie zasięgu.
[h2]Oblicz najszerszą grupę użytkowników z unikalnymi użytkownikami[/h2].

Arbeitsgemeinschaft Online Forsch (agof) jest jednym z najbardziej wpływowych graczy w dziedzinie badań rynku online, dlatego też wyznacza standardy dla kluczowych danych, takich jak najszersza grupa użytkowników. W tym kontekście eksperci określają Unikalnych Użytkowników jako „walutę zasięgu”. Unikalni użytkownicy to każdy pojedynczy użytkownik, który odwiedza witrynę w zdefiniowanym okresie trzech miesięcy. Powtórne wizyty nie są liczone. Za pomocą strony Unique User , a tym samym najszerszego kręgu użytkowników, określa się Cookies.

Zwiększenie zasięgu mediów

Operatorzy stron starają się dotrzeć do jak największej liczby użytkowników. Przede wszystkim istotna jest odpowiednia grupa docelowa. Zwiększają swój zasięg za pomocą różnych środków w krótkim i długim okresie czasu.

W grę wchodzą następujące instrumenty:

  • Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek
  • Reklama w wyszukiwarkach
  • Marketing w mediach społecznościowych
  • Marketing za pomocą banerów reklamowych

Do tego celu nadaje się również marketing off-line: Przedsiębiorcy powinni np. w swoich mediach reklamowych konsekwentnie odwoływać się do swojej obecności w sieci.

FAQs

Informacje o najszerszym gronie użytkowników (WNK) to za mało, aby dokonać rzetelnej oceny witryny. Operatorzy stron głównych powinni korzystać z wielu innych kluczowych danych, takich jak odwiedziny, bounce rate, dwell time i współczynnik konwersji. Na przykład, duża liczba Unique User jest bezużyteczna, jeśli ci goście natychmiast opuszczają stronę i nie dokonują żadnej sprzedaży.
Wiele ważnych mediów i portali korzysta z danych profesjonalnych badaczy rynku. Jednak wszyscy inni operatorzy stron internetowych również bez problemu gromadzą najszersze grono użytkowników, wystarczy, że na swojej stronie głównej zintegrują odpowiednie narzędzie analityczne. Wiele narzędzi jest bezpłatnych.
Z gromadzeniem tych danych wiążą się różne problemy. Po pierwsze, kilku użytkowników korzysta z tego samego urządzenia; dzięki Cookies wizyta kilku użytkowników za pośrednictwem jednego urządzenia liczy się tylko raz. Po drugie, użytkownicy odwiedzają stronę główną za pośrednictwem kilku urządzeń, np. komputera i smartfona, w którym to przypadku narzędzia rejestrują użytkownika jako Unique User kilka razy. Organizacja agof rozwiązuje ten problem poprzez przeprowadzanie dodatkowych ankiet online i telefonicznych. Korzystając z darmowych narzędzi, operatorzy stron muszą jednak żyć z nieścisłościami.

Dalsze linki:

https://www.marktforschung.de/
https://www.internetworld.de/
https://www.agof.de/


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści