Skip to main content

Network Time Protocol (NTP)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Sieci komputerowe wymagają zsynchronizowanych znaczników czasu do prawidłowego wykonywania usług i procesów w całej sieci. Adres Network Time Protocol (NTP) jest używany w celu uniknięcia asynchronicznych czasów zegara w różnych systemach komputerowych.

Co to jest Network Time Protocol?

Network Time Protocol jest protokołem z rodziny protokołów internetowych opublikowanym w 1985 roku i opisanym w RFC 958. Strona NTP wykorzystuje bezpołączeniowy protokół UDP (User Datagram Protocol) do synchronizacji zegarów komputerowych w oparciu o uniwersalny czas koordynowany (Coordinated Universal Time, w skrócie UTC), który obowiązuje na całym świecie od 1972 roku. Za pomocą mechanizmów protokołów zawartych w NTP można zsynchronizować czasy różnych systemów komputerowych i sieciowych z dokładnością do kilku nanosekund. Ponadto protokół zawiera specyfikacje dotyczące stosowanych zegarów referencyjnych, sam nie zawierając algorytmów synchronizacji.

Jak działa strona Network Time Protocol (NTP)?

Uniwersalny czas koordynowany (Coordinated Universal Time) używany przez NTP do synchronizacji zegarów komputerowych jest odpytywany z:

  • Główne serwery czasu
  • Systemy nawigacji satelitarnej (GPS)
  • Systemy radiowe

Proces synchronizacji w serwisie NTP podzielony jest na kilka warstw, zwanych warstwami. Wszystkie urządzenia, które uzyskują czas z systemów GPS lub z głównego serwera czasu, znajdują się w warstwie 0, warstwie górnej. Komputery, smartfony lub tablety, które uzyskują swój czas z urządzenia warstwy 0, znajdują się w warstwie 1 i natychmiast.

Wskazówka!

W Network Time Protocol (NTP), urządzenie jest więc Client wyższej warstwy i jednocześnie serwerem dla następnej, niższej warstwy.

Dalsze linki:


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści