Skip to main content

Obracanie tekstu

Text spinning lub article spinning jest specjalną techniką pisania, która jest używana szczególnie w optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) projektów internetowych. W kontekście przędzenia tekstu, istniejący artykuł jest przerabiany i w ten sposób generowana jest nowa treść.

Jak działa text spinning?

W kontekście Obracanie artykułów W procesie tym nie chodzi o przepisanie istniejącego tekstu na jeden artykuł. Celem edycji tekstu poprzez text spinning jest wygenerowanie dużej ilości nowych tekstów z jednego szkieletu tekstowego. Działania te mają na celu tworzenie treści, które są kategoryzowane jako unikalne przez wyszukiwarki w najbardziej efektywny sposób. W kontekście nowoczesnych środków SEO takie treści są określane jako “unikalne”. Treść tekstów pozostaje nienaruszona, następuje jedynie syntaktyczna i semantyczna restrukturyzacja treści. Zmienność jest zapewniona poprzez zmianę struktury zdania lub użycie synonimów. Article spinning stosuje się zawsze wtedy, gdy potrzebna jest większa liczba tekstów o podobnym przekazie, a jednocześnie należy zapobiegać tworzeniu tzw.duplicate content.

Jak to działa?

Tekst “spun” może na przykład:
  • być realizowany z już istniejącego szablonu, lub
  • tekst jest projektowany w kilku wersjach w trakcie procesu tworzenia tekstu.

Proces przędzenia zaczyna się od tego oryginalnego tekstu. Dla prostych tekstów przeformułowanie może być również wykonane ręcznie. W praktyce jednak często stosuje się specjalne oprogramowanie (text spinners), które w znacznym stopniu automatyzuje proces przędzenia tekstu. Spinnery tekstowe wykorzystują obszerne bazy danych do automatycznego generowania wariantów tekstu źródłowego.
Szablony tekstowe są napisane w języku znaczników “Spintax”, który jest podobny w strukturze do hipertekstowego języka znaczników HTML. Predefiniowane znaki specjalne są używane do zaznaczania tych miejsc w tekście, które mają być zrestrukturyzowane i zastąpione synonimami. Procedura ta może być stosowana do zastępowania pojedynczych słów, grup słów, całych zdań, jak również całych fragmentów tekstu. Modyfikacje te mogą być realizowane za pomocą niemal nieograniczonej liczby wariantów składniowych, morfologicznych i semantycznych. Z każdym nowym przejściem szablonu spintax tworzony jest lekko zmodyfikowany tekst.

Zalety i wady przędzenia tekstu

Artykuł spinning oferuje webmasterów i właścicieli witryn wiele różnych zalet z następujących wad:

Pro
  • szybka duplikacja tekstów
  • optymalnie nadaje się do różnych wariantów opisów produktów i landing page'y
Contra
  • może zostać zakwalifikowany przez Google jako duplicate content
  • naruszenie praw autorskich w przypadku korzystania z obcych treści

Jakie problemy może stwarzać przędzenie tekstu?

Struktura gramatyczna tekstów wyjściowych musi być wolna od błędów dla każdej kombinacji zapisanych modułów. Nowoczesne rozwiązania programowe do przędzenia tekstu posiadają w tym celu funkcjonalności, dzięki którym można realizować przędzenie warunkowe. W tym celu powiązane gramatycznie elementy w zaznaczonych do przerzucania fragmentach tekstu są w każdym przypadku łączone za pomocą identycznego identyfikatora. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje powiązania i uwzględnia je podczas procesu przędzenia. Obracanie całych zdań lub nawet akapitów zapewnia jeszcze większą różnorodność.
Automatyczne wyszukiwanie synonimów przez text spinner niesie ze sobą ryzyko, że znaczenie, a tym samym wypowiedź może zostać zmieniona, jeśli znaleziony synonim nie pasuje do kontekstu semantycznego. Na przykład, w zależności od kontekstu, słowo “bank” można zastąpić słowami “instytucja kredytowa” lub “siedziba”.

Wniosek

Text spinning jest bardzo użytecznym sposobem na szybkie i stosunkowo niedrogie

tworzenie treści tekstowych do wykorzystania w sieci World Wide Web.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści