Skip to main content

Opportunity To See

Tłumaczenie terminu Opportunity To See (w skrócie OTS) – “okazja do zobaczenia” – nie sugeruje automatycznie jego znaczenia: OTS jest używany w planowaniu mediów i oznacza coś w rodzaju średniego kontaktu. Termin ten wskazuje zatem, jak często użytkownik średnio stykał się z nośnikiem reklamowym lub, innymi słowy, jak często miał okazję zobaczyć reklamę. Stąd “okazja do zobaczenia”.

Gdzie w grę wchodzi OTS?

Jak wspomniano wcześniej, OTS jest metryką wykorzystywaną w planowaniu mediów. Wraz z GRP(Gross Rating Point) i innymi danymi jest wykorzystywany w monitoringu efektywności reklamy do mierzenia skuteczności kampanii reklamowej.

Jak obliczany jest OTS?

Aby obliczyć OTS, należy podzielić zasięg brutto(BRW) media planu przez zasięg netto (NRW) media planu: OTS = BRW / NRW. Opportunity To See wskazuje zatem stosunek tych dwóch zakresów do siebie, przy czym zakres netto określa liczbę osób, które widziały reklamę przynajmniej raz, a zakres brutto wskazuje, ile osób zostało osiągniętych bez uwzględnienia liczby wyświetleń.Przykład: 100 osób widziało Twoją reklamę przynajmniej raz. W sumie 200 osób zobaczyło Twoją reklamę. Obliczasz OTS dzieląc BRW przez NRW, więc w tym przypadku:

200 / 100 = 2.

OTS w tym przykładzie wynosi zatem 2.

Dlaczego OTS jest obliczany?

Reklamy są skuteczne tylko wtedy, gdy osiągają pożądany efekt. Aby to zrobić, muszą najpierw wzbudzić zainteresowanie. Im częściej reklama jest oglądana, tym więcej uwagi generuje – a przynajmniej takie jest założenie. Dlatego OTS jest przydatną metryką do pomiaru skuteczności reklamy lub kampanii.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści