Skip to main content

Opportunity To See

Tłumaczenie terminu Opportunity To See (w skrócie: OTS) – „opportunity to see” – nie sugeruje automatycznie jego znaczenia: OTS jest używany w planowaniu mediów i oznacza coś w rodzaju średniego kontaktu. Termin ten wskazuje zatem, jak często użytkownik średnio stykał się z nośnikiem reklamowym lub, innymi słowy, jak często miał okazję zobaczyć reklamę. Stąd „okazja do zobaczenia”.

Gdzie stosuje się OTS?

Jak już wspomniano, OTS jest kluczową postacią w planowaniu mediów. Obok GRP, Punktu Oceny Brutto i innych danych, jest on wykorzystywany w monitoringu efektywności reklamy do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej.

Jak obliczany jest OTS?

Aby obliczyć OTS, należy podzielić zasięg brutto(BRW) mediaplanu przez zasięg netto (NRW) mediaplanu: OTS = BRW / NRW. Opportunity To See wskazuje zatem stosunek obu zakresów do siebie, przy czym zakres netto określa liczbę osób, które widziały reklamę przynajmniej raz, a zakres brutto wskazuje, ile osób zostało osiągniętych bez uwzględnienia liczby wyświetleń.Przykład: 100 osób widziało Twoją reklamę przynajmniej raz. W sumie 200 osób zobaczyło Twoją reklamę. Obliczasz OTS dzieląc BRW przez NRW, więc w tym przypadku:

200 / 100 = 2.

OTS w tym przykładzie wynosi zatem 2.

Dlaczego OTS jest obliczany?

Reklamy są skuteczne tylko wtedy, gdy osiągają pożądany efekt. Aby to zrobić, w pierwszym kroku muszą wzbudzić uwagę. Zakłada się, że im częściej reklama jest oglądana, tym więcej uwagi generuje. Dlatego OTS jest użytecznym wskaźnikiem do pomiaru skuteczności reklamy lub kampanii.


Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści