Skip to main content

Płacić za czas antenowy

Co to jest płatność za czas antenowy?

Model rozliczeniowy Pay per Airtime jest specjalną formą płatności w marketingu afiliacyjnym i jest stosowany wyłącznie w przypadku umów na smartfony i telefony stacjonarne. Wydawcy otrzymują prowizję przez dłuższy okres czasu lub na stałe, decydującym czynnikiem jest liczba naliczonych minut połączeń klienta.

Jak długo zarabiają partnerzy?

Zazwyczaj model ten jest w połączeniu z Pay per Lifetime. To znaczy: Sprzedawca płaci prowizję przez cały okres trwania umowy. Płatność kończy się dopiero po rozwiązaniu umowy.

Jakie jest znaczenie PpA?

Jest to rzadki Metoda rozliczeń. Wynika to częściowo z faktu, że obecnie wiele umów na telefony komórkowe i stacjonarne zawiera ryczałtową stawkę za połączenia. Plany te wykluczają tę metodę płatności.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści