Skip to main content

Porwanie DNS

Każdej stronie internetowej przypisany jest unikalny adres IP. Hakerzy wykorzystują tę unikalność do kierowania użytkowników Internetu na fałszywe strony internetowe poprzez DNS hijacking.

Co to jest DNS hijacking?

DNS hijacking odnosi się do złośliwego ataku hakerskiego. Celem tych ataków jest przekierowanie użytkowników Internetu na fałszywe strony internetowe, które są łudząco podobne do oryginalnych witryn. W ten sposób dochodzi do kradzieży prywatnych danych użytkowników lub do pokazywania im innych treści niż oczekują. Ten Metoda hakowania jest wykorzystywany m.in. do tzw. phishingu, czyli kradzieży wrażliwych danych użytkowników, np. do bankowości internetowej.

Jak to działa?

DNS hijacking może być wykonany na dwa różne sposoby. W jednej z metod, zapytanie o adres IP wysyłane przez przeglądarkę do serwera nazw domen w DNS jest przechwytywane przez hakera. Techniką często stosowaną w tym celu jest tzw. Man-in-the-Middle atak. W tym przypadku zapytania użytkowników są przechwytywane i przekazywane do specjalnego, utworzonego przez hakera serwera DHCP, tzw. rouge. Serwer ten przebiera się za serwer nazwy domeny i zwraca przeglądarce użytkownika fałszywy adres IP. Wywołanie strony internetowej jest następnie przekierowywane na fałszywą witrynę.

Inną możliwością jest zainstalowanie na komputerze użytkownika Maleware na komputerze użytkownika. Te złośliwe programy manipulują ustawieniami DNS na komputerze w taki sposób, że żądania stron internetowych są natychmiast przekierowywane na fałszywe strony.

Ponadto, zatrucie pamięci podręcznej może być dla Ciebie powodem do niepokoju. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

Do artykułu

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści