Skip to main content

Prototypowanie na papierze

Czym jest prototypowanie na papierze?

Termin“papierowe prototypowanie” jest używany w projektowaniu stron internetowych i produktów, aby opisać metodę, w której szczególną uwagę zwraca się na tak zwaną “użyteczność” (przyjazność dla użytkownika). Ta metoda prototypowania jest używana głównie do testów użyteczności i rozwoju nowych interfejsów użytkownika. Szczególną cechą tej metody jest to, że prototypy (szkice) mogą być realizowane również m.in. z rysunków odręcznych.

Informacje ogólne

Prototypowanie na papierze jest popularną metodą, która jest z ogromnym powodzeniem stosowana w rozwoju produktu od lat 80-tych. Nowatorskie nie jest szkicowanie modeli i projektów na papierze, bo ta metoda od wieków stosowana jest przez artystów różnych dziedzin. Innowacyjność prototypowania na papierze przejawia się raczej w tym, że interfejsy użytkownika lub rozwiązania programowe są projektowane z użyciem papieru i ołówka i w tej formie są też na różne sposoby testowane. Być może również ze względu na stan techniki w latach 90. giganci branży IT, tacy jak Microsoft i IBM, często polegali na prototypowaniu na papierze przy tworzeniu nowych interfejsów użytkownika lub programów. Dzieje się tak dlatego, że proces ten nie wymaga drogich i skomplikowanych rozwiązań programowych do wizualizacji, a wszystko co jest potrzebne to długopisy i kartki papieru. Obecnie proces ten jest wykorzystywany przede wszystkim przez programistów w kontekście tzw.projektowania zorientowanego na użytkownika (user-centered design

).

Scenariusze zastosowań

Prototypowanie na papierze

może być stosowane w kontekście różnych obszarów projektowania produktu. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:
Testy użyteczności
W tej metodzie wybrani testerzy użyteczności korzystają z prototypu naszkicowanego na papierze i przechodzą przez precyzyjnie zdefiniowane sekwencje akcji. Na podstawie testów użyteczności, projekty mogą być udoskonalane lub dostosowywane. Ten rodzaj testowania jest zwykle realizowany na trzy różne sposoby, mianowicie jako tzw:

O ile kompozycja zawiera już wszystkie ważne elementy w formie obrazu, takie jak kolory czy czcionki, o tyle wireframe służy do testowania użyteczności stron czy aplikacji. Za pomocą storyboardu można wizualnie przedstawić kilka widoków strony internetowej lub kilka etapów działania aplikacji.

Testy projektowe

W tych testach wynik prototypowania na papierze jest drukowany. Może to być, na przykład, podgląd strony internetowej lub aplikacji. Testerzy analizują wydrukowany projekt, zanim zostanie on ostatecznie wdrożony.

Dyskusja w zespole

Jednym z najczęściej stosowanych i przydatnych sposobów prototypowania na papierze jest burza mózgów lub dyskusja zespołowa. Metoda ta jest szczególnie dobra do pracy zespołowej w celu znalezienia rozwiązań. Poszczególni członkowie zespołu nie muszą być ekspertami w dziedzinie projektowania, ale mogą po prostu przelać swoje pomysły na papier podczas burzy mózgów, które później mogą posłużyć jako podstawa do dyskusji.

Zalety i wady w skrócie

Pro
  • UI-Designer sind nicht auf spezielle Tools angewiesen, um die ersten Ideen für das Design einer Anwendung oder Webseite zu skizzieren
  • Alle Teammitglieder lassen sich ohne weitere Probleme in den Ideenprozess einbinden
  • Die Umsetzung des Designs kann sehr schnell und kostengünstig realisiert werden
Contra
  • >Bestimmte Probleme können nicht erkannt werden, da diese erst im Rahmen der Implementierung auftreten
  • Die Informationsflut kann sehr schnell unübersichtlich werden, falls die Planung nicht optimal realisiert wurde

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści