Skip to main content

Czerwono-zielona ślepota

Definicja: W przypadku ślepoty czerwono-zielonej, oko całkowicie traci zdolność postrzegania kolorów czerwonego i zielonego. Od tego należy odróżnić czerwono-zieloną słabość. W tym przypadku kolory są rejestrowane z mniejszą intensywnością. Obie formy opierają się na genetycznym zaburzeniu zmysłu koloru. Przyczyny Zaburzenia widzenia barw są zawsze wrodzone. W siatkówce ludzkiego oka...

Reklamy dynamicznego wyszukiwania

Płatna reklama w wyszukiwarkach jest dziś dla wielu firm nieodzowną częścią strategii korporacyjnej. Dzięki Dynamic Search Ads, reklamy mogą być umieszczane na stronie Google w sposób ukierunkowany i elastyczny. Co to jest Dynamic Search Ads? Dynamic Search Ads, w skrócie DSA, to funkcja serwisu Google Ads, za pomocą której...

Rich Snippets

Google i inne wyszukiwarki nieustannie pracują nad poprawą wyników wyszukiwania i ich prezentacji dla użytkowników wyszukiwarki. Od 2009 r. Rich Snippets sposób dla operatorów stron internetowych na wzbogacenie informacji wyświetlanych w wynikach wyszukiwania. Co to jest Rich Snippets? Rich Snippets to krótkie linijki tekstu, które są wyświetlane w wynikach...

RIPE

Co to jest RIPE? RIPE to skrót od „Réseaux IP Européens”. Jest to nazwa grupy roboczej utworzonej w celu koordynacji Internetu. Siedziba grupy roboczej znajduje się w Amsterdamie. Grupa interesów powstała w wyniku współpracy operatorów sieci komputerowych z protokołem internetowym (IP). Celem było stworzenie jednolitych przepisów dla sieci IP...

RLSA

Nie każdy internauta kupuje od razu przy pierwszej wizycie na stronie. Jednakże, skoro wyrazili zainteresowanie, często warto zwrócić się do nich ponownie w późniejszym czasie. To nowe podejście jest możliwe dzięki RLSA możliwe. Co to jest RLSA? RLSA to funkcja Google płatnego wyszukiwania, która umożliwia kierowanie do osób odwiedzających...

Robots.txt

Domena zazwyczaj zawiera kilka katalogów i stron. Jednak nie wszystkie strony i katalogi powinny być indeksowane przez wyszukiwarki. Za pomocą pliku robots.txt można wykluczyć te treści. By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.Learn more Load video Always unblock YouTube Co to jest plik robots.txt? Plik robots.txt...

Rootkit

Co oznacza Rootkit? Tak zwany „Rootkit” nie jest pojedynczym złośliwym oprogramowaniem, ale raczej zbiorem różnych złośliwych programów, które zazwyczaj dostają się na komputer ofiary przez lukę w zabezpieczeniach i trwale osadzają się w systemie. Są one zdalnie sterowane i dają atakującemu pełny dostęp do systemu ofiary. Kluczową cechą nowoczesnych...

Rootserver

A Rootserver to specjalny rodzaj serwera dedykowanego, który obiecuje szczególnie wysoką wydajność. W przeciwieństwie do serwerów wirtualnych, klient ma cały fizyczny serwer dla siebie i dzięki temu ma bezpośredni dostęp do wszystkich funkcjonalności. Taki serwer nie musi być współdzielony z innymi użytkownikami. W większości przypadków komputer główny pozostaje u...

RoundCube

RoundCube to poczta internetowaClient oparta na protokole sieciowym IMAP. Rozwiązanie open-source może być instalowane na własnych serwerach i jest często wykorzystywane przez dostawców usług hostingowych, firmy, uniwersytety i inne organizacje. Ponadto, Cube jest używany jako interfejs sieciowy dla open-source’owego oprogramowania do pracy grupowej „Kollab”. Aplikacja napisana jest w dwóch...

Rozporządzenie BSI w sprawie krytyczności

Do kogo skierowane jest rozporządzenie BSI o krytyczności? Rozporządzenie w sprawie krytyczności BSI jest skierowane do operatorów infrastruktury krytycznej (KRITIS). KRITIS -Operatorzy to firmy i instytucje, które są zobowiązane do zaopatrywania ogółu społeczeństwa w zakresie energii i usług prywatnych i publicznych, dla których systemów informatycznych zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa jest...

RSS-Feed

1. co to jest RSS-Feed? RSS-Feed jest kanałem internetowym, który umożliwia użytkownikom i aplikacjom dostęp do aktualizacji stron internetowych w standardowym formacie, nadającym się do odczytu komputerowego. Kanały te pozwalają użytkownikowi śledzić, na przykład, wiele różnych stron internetowych w jednym agregatorze wiadomości. Agregator wiadomości automatycznie sprawdza RSS-Feed pod kątem...

Ruby

Ruby jest obiektowym językiem programowania, który został udostępniony publicznie w 1995 roku i od tego czasu jest wykorzystywany w wielu różnych dziedzinach. Od 2012 roku standard precyzyjnie określający język programowania został ujednolicony pod normą ISO/IEC 30170. Jak powstała strona Ruby? Ruby (język programowania) został po raz pierwszy udostępniony ogółowi...

Ruby on Rails

Co oznacza Ruby on Rails? Ruby on Rails (ROS) to tak zwany „framework”, który bazuje na niezwykle popularnym języku programowania Ruby. Dzięki Rails możesz realizować dynamiczne strony internetowe, które mają dostęp do dynamicznych baz danych i w wielu przypadkach są programowane szybciej i łatwiej niż przy użyciu innych podobnych...

RUM Speed Index

Termin „RUM Speed Index” jest używany do określenia szybkości, z jaką żądana strona internetowa jest ładowana w przeglądarce użytkownika. Skrót „RUM” odnosi się do angielskiego terminu „Real User Monitoring”, który na język niemiecki tłumaczy się jako monitorowanie rzeczywistych użytkowników. Jest to metoda precyzyjnej analizy i pomiaru czasu ładowania strony...

Run-of-Network (RON)

Termin Run-of-Network (RON) odnosi się do specyficznej procedury, która jest wykorzystywana przede wszystkim w kampaniach marketingowych online. W ramach Run-of-Network kampania marketingowa jest rezerwowana jednocześnie u dostawcy reklamy online na wielu stronach internetowych, którymi ten dostawca zarządza. Metoda ta charakteryzuje się szczególnie dużym zasięgiem, a ponadto jest niezwykle oszczędna....