Skip to main content

Scrum

Termin Scrum jest używany do opisania metody zwinnego rozwoju oprogramowania. Metoda ta opiera się na w dużej mierze autonomicznej samoorganizacji poszczególnych zespołów i codziennych spotkaniach w celu rejestrowania postępów projektu i planowania nowych działań.

Czym wyróżnia się metoda Scrum?

Scrum reprezentuje typ Zarządzanie projektami proces, ale taki, który nie wymaga dedykowanego kierownika projektu. Codzienne spotkania poszczególnych zespołów i ciągła korekta są podstawą udanej współpracy. Aby lepiej zrozumieć tę metodę, należy najpierw przyjrzeć się bliżej rolom i spotkaniom. Do osób uczestniczących w procesie Scrum przypisane są następujące role:
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
    • Właściciel produktu jest odpowiedzialny za stworzenie koncepcji produktu. Jest on odpowiedzialny za definiowanie cech produktu oraz kontrolę jakości.
    • ScrumMaster ponosi główną odpowiedzialność za płynny przebieg całego procesu Scrumowego. Przygotowuje spotkania i informuje poszczególne zespoły deweloperskie, jak organizować swoją pracę z uwzględnieniem podstawowych zasad.
    • Zespół deweloperski składa się z interdyscyplinarnych programistów i pracuje w ramach modułów pracy określonych przez właściciela produktu. Zespoły koncentrują się przede wszystkim na implementacji specyfikacji i nie muszą martwić się o inne aspekty procesu rozwoju.
[/su_list]

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści