Skip to main content

Śledzenie między domenami

Co to jest Cross Domain Tracking?

Cross Domain Tracking to funkcja Google Analytics, która pozwala na śledzenie odwiedzającego jako ciągłej sesji na dwóch lub więcej stronach internetowych. Dzięki tej funkcji odwiedzający może być śledzony na stronie www.beispielseite-a.de i www.beispielseite-b.de w tej samej właściwości sieciowej Google Analytics. Śledzenie nie jest możliwe dla stron internetowych, które nie znajdują się w tej samej nieruchomości.

Jak działa cross-domain tracking?

Do śledzenia między domenami, Google Analytics używa pliku cookie o nazwie _ga. Na przykład, ten jeden plik cookie jest używany dla www.beispielseite.de, apps.beispielseite.de, blog.beispielseite.de i innych subdomen. Ten plik cookie _ga przechowuje informacje o odwiedzającym i ma następujące atrybuty:

“_ga” domyślnie
domena, pod którą plik cookie został utworzony
ścieżka do pliku cookie
czas, po którym cookie wygaśnie
Ten plik cookie jest tzw. plikiem cookie first-party, którego informacje nie mogą być udostępniane innym domenom. Jednak w przypadku śledzenia między domenami, Google Analytics może zostać poinstruowane, aby połączyć informacje z plików cookie z example-a.de i example-b.de poprzez dołączenie ich do adresów URL. Google Analytics rozpoznaje te dodane parametry i zapewnia, że wartości te są przyjęte, a odwiedzający stronę są śledzeni na wielu domenach.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Prosimy o kontakt z nami


Dalsze treści